Gyorsmenü és oldaltérkép
Oktatás

Tankönyv­rendelés

A tankönyvek kiosztásáról

A tankönyvek augusztusban megérkeztek az iskolába, és a tanévnyitó napján, szeptember 3-án átvehetőek a lány tornateremben az alábbi beosztás szerint.

Ne felejtsenek táskát, zsákot hozni!

Hétfő
9.00–9.25: 7.C
9.25–9.45: 7.D
10.00–10.15: 8.C
10.15–10.30: 8.D
10.30–10.45: 9.A
10.55–11.10: 9.B
11.10–11.25: 9.D
11.25–11.40: 9.C
12.05–12.20: 10.A
12.20–12.35: 10.B
12.35–12.50: 10.C
13.15–13.30: 10.D
13.30–13.50: 11.A, 11.B
14.10–14.30: 11.C, 11.D
14.30–15.15: 12.A, 12.B, 12.C, 12.D

A pótrendelésről

2018. augusztus 21 – 2018. szeptember 13. tankönyves pótrendelési időszak. Ennek a leggyorsabb módja személyesen a könyvtárban, egyeztetni lehet a konyvtar@apaczai.elte.hu e-mail címen.

A könyvtári tankönyvellátásról

A térítésmentes (teljes 7-9. évfolyam) és normatív tankönyvtámogatást igényelt diákok tankönyvei a tankönyvrendelet értelmében könyvtári állományba kerülnek, azokra könyvtári könyvként kell vigyázniuk, azokat a tankönyveket, amiket befejeztek, már nem használnak, a könyvtárba vissza kell adni, elvesztése vagy megrongálódása esetén pedig pótolni.

Ez alól kivételt képeznek a nyelvkönyvek és a munkafüzetek. A 2018/2019. tanévben állományba nem vett, tehát kitölthető, szabadon jegyzetelhető, nem visszahozandó tankönyvek listáját itt letölthető:

Állományba nem vett tankönyvek »

A normatív tankönyvtámogatásról

2018. szeptember 27 – 2018. október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban bekövetkezett, korábban még nem rögzített változásokat. A tankönyvrendelettel összhangban ezért felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a normatív tankönyvtámogatást igényléséhez szükséges igazolás leadását lehetőleg szeptember 27-ig pótolják.

Ezzel összefüggésben felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a normatív tankönyvtámogatás igénylésével kötelezettséget vállaltak, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 1. napjáig részükről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 5-ig kötelesek befizetni.

A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.

A tankönyvek árának befizetéséről

A fizetős diákok számláit egyben küldi ki a KELLO az iskolákba 2018. augusztus 21. és 31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént (ezeket nem küldi ki a KELLO) valamint azon esetben, amikor az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. utánra esik (ezeket a számlákat szállítást követően küldi).

Iskolánkba megérkeztek a számlák, azokat a diákok a tankönyvcsomagjaikkal együtt kapják meg.

A számla kifizethető banki átutalással, online bankkártyával (https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login), valamint a postahivatalokban készpénzzel és bankkártyával. Erről bővebb információval a KELLO ügyfélszolgálata tud szolgálni.

A tankönyvek visszaküldéséről

Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000.

Visszaküldés esetén minden esetben kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, visszautalás szükségessége esetén (a tankönyvet már kifizették) a bankszámla adatokkal együtt!

A KELLO elérhetőségéről

Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +36 1 237 6900
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

9-11. évfolyamosok figyelmébe

A 9-11. ÉVFOLYAMON (jövőre 10-12. évfolyam) a normatív tankönyvtámogatást NEM igénylő szülőknek (tehát a nem ingyenes, hanem a szülő/gondviselő fizetési státuszú tankönyvrendelésben érintett szülőknek) a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon jóvá kell hagyni a tankönyvrendelést. Aki eddig elmulasztotta volna, az 2018. április 26. 16:00 óráig tudja pótolni, utána a felület lezár. A https://szuloifelulet.kello.hu oldalon nem jóváhagyott tankönyveket nem rendeljük meg. Bővebben információ a tankönyvrendelésről a tankönyvtájékoztatón, kérdés vagy probléma esetén: konyvtar@apaczai.elte.hu

Tájékoztató a tankönyvrendelésről

Kedves Szülők és Diákjaink!

Az iskolai tankönyvrendelés az eddigi évekhez hasonlóan a Könyvtárellátó Kft. (Kello) rendszerén keresztül történik.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS 9. ÉVFOLYAMIG VALÓ KITERJESZTÉSE MIATT VÁLTOZIK A TANKÖNYVRENDELÉS MENETE:

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Ennek megfelelően minden diákunk az érintett évfolyamokon ingyenes, normatív tankönyvellátás keretében kapja meg a tankönyveit, a finanszírozási mód nem választható az állami tankönyvrendelési felületen.

AZ ÉVFOLYAMOK A 2018/2019-ES TANÉVRE ÉRTENDŐEK

A tankönyvrendelet és a KELLO felületének sajátságai miatt ezért a rendelés menete kétfelé oszlik:

I. a normatív tankönyvtámogatás (teljes 7-9. évfolyam, és 10-12. évfolyam azon diákjai, akik normatív tankönyvtámogatást igényeltek a határidőre visszaküldött igénylőlapon.)

II. 10-12. évfolyamon nem normatív tankönyvellátásban részesülő, szülők által fizetett tankönyvrendelés (szülői jóváhagyás szükséges a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon április 13-22. között.)

I. Normatív tankönyvtámogatás

7-9. évfolyamon a tankönyveket automatikusan megrendeljük, és ugyanígy a 10-12. évfolyamon azoknak a diákoknak, akik normatív tankönyvtámogatást igényeltek a határidőre visszaküldött igénylőlapon. Ha ezt nem szeretnék, mert valamelyik vagy az összes tankönyvet nem kérik, kérjük, a konyvtar@apaczai.elte.hu e-mail címen jelezzék április 13-22. között. A tankönyvlistákat a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon tudják ellenőrizni.

A normatív tankönyvellátásban kapott tankönyvekről:

A könyveket a tankönyvellátási törvény értelmében iskolai könyvtári kölcsönzéssel kapják, az iskolán keresztüli megvásárlásra nincs mód. A tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzés keretében kerülnek a diákokhoz, melyet a tankönyv befejezésekor, az adott tanév végén, de legkésőbb érettségikor vissza kell hozniuk. A könyvek állapotára könyvtári könyvként kell vigyázniuk, az elvesztésük vagy megrongálódásuk esetében a megtérítésükről vagy az ár kifizetésével, vagy egy másik, ugyanolyan, jó állapotú tankönyv cseréjével gondoskodhatnak diákjaink.

Tartós tankönyvnek minősülnek az idegennyelvi könyvek kivételével a tankönyvek, szöveggyűjtemények, atlaszok, függvénytáblázatok, feladatgyűjteménye (pl. azon matematikai feladatgyűjtemények, melyek nem igénylik a könyvben dolgozást, csak a megoldandó példákat tartalmazzák). A tankönyvrendelés során kapott munkafüzetek és az idegennyelvi könyvek ezalól kivételt képeznek, ezek nem kerülnek állományba, és a diákok szabadon írhatnak bele, vissza sem kell hozniuk. Az adott évben erre a listára kerülő munkafüzetek és idegennyelvkönyvek listáját az iskolai honlapon is ellenőrizhetik majd a tankönyvek iskolába kiszállítása után.

Akik bizonyos tankönyvekből saját példányt szeretnének, azok a https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login oldalon ellenőrizhetik a tankönyvlistát, és önállóan, pl. a http://webshop.kello.hu oldalon beszerezhetik a könyveket.

10-12. évfolyamon a szülői felületen a normatív státuszt a tankönyvtámogatási igénylőlapok visszaérkezése után frissítem.

II. A 10-12. évfolyamon nem norvatív, azaz a szülő/gondviselő által fizetett tankönyvrendelésről

10-12. ÉVFOLYAMON A NORMATÍV TANKÖNYVTÁMOGATÁSRA NEM JOGOSULT VAGY AZ AZT NEM IGÉNYLŐ SZÜLŐKNEK A TANKÖNYVEKET A HTTPS://SZULOIFELULET.KELLO.HU INTERNETES FELÜLETÉN KELL MEGRENDELNIÜK ÁPRILIS 13-22. KÖZÖTT.

Kérjük, ezen a felületen jelezzék, ha valamelyik, vagy mindegyik tankönyvet nem kérik, és itt hagyják jóvá a megrendelést. Jóváhagyás nélkül nem tudunk tankönyvet rendelni, hiszen nem tudjuk, valóban szeretnék-e a tankönyvek megrendelését és kifizetését.

(A támogatást igénylő űrlap letolthető ezen lap aljáról a Letöltések közül.)

A Kello tájékoztatása a szülői felületről:

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására, a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba augusztus végén, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

FONTOS, hogy a Kello nem viszi el a visszárut az iskolákból mint a korábbi években. A tájékoztatás szerint:

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Kérjük, hogy a befizetés igazolását évekig őrizzék meg, gyakran fordul elő, hogy a KELLO fizetési felszólítást küld akár évekre visszamenőleg is.

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdés, probléma esetén a konyvtar@apaczai.elte.hu tudnak tájékoztatást kérni.

Köszönettel:

Szabó Márta
tankönyvfelelős
konyvtar@apaczai.elte.hu
Tankönyv­tá­mo­ga­tás igénylőlap
(10-12. évfolyam, nem normatív)
Letöltés