Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Osztályaink

2023/2024

A tantermek a felújítás miatt nem szerepelnek a listában.

7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Magyar Eszter, Pető Sándor
Osztályfőnök‐helyettes: -

7.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. é ht - et a - a tn - tn
2. fi tn - tn
3. mt - mt mt - mt r fi mt- mt
4. a - a ma bi tn - tn ma
5. bi a - a a - a mt - mt ma
6. ma tc of
7. mindtn tc      
8. mindtn        


7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kalla Lea
Osztályfőnök‐helyettes: -

7.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. r bi ht - xx ma tn - tn
2. mt - né fi tn - tn
3. fi ma a - mt a - mt ma
4. a - mt ma é tn - tn mt - né
5. mt - né of a - mt
6. tc bi mt - né
7. mindtn tc xx - et    
8. mindtn        


8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Papp Ádám
Osztályfőnök‐helyettes: -

8.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn a - if ht - et a - mt
2. a - if tn - tn mt- a ma
3. if - a fi ma bi ma
4. mt - a fi if - a
5. mt - mt é r tn - tn
6. ma a - mt bi of
7. mindtn        
8. mindtn        


8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kiss Zsuzsanna
Osztályfőnök‐helyettes: -

8.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn a - mt ht - et mt - if
2. a - mt tn - tn mt - né a - if fi
3. mt - né a - mt ma
4. ma ma if - né
5. ma fi é tn - tn bi
6. bi r of if - né
7. mindtn        
8. mindtn        


9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Szilágyi Barnabás
Osztályfőnök‐helyettes: -

9.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. bi - mt mt - mt tn - tn r
2. tö - ké é tn - tn ma - tö a - a
3. mt - tö a - a if - bi ké - fi fi - mt
4. ny - ny tn - tn fi - ké ma - bi
5. ké - if fi - ma ny - ny a - a ny - ny
6. if - ma ma - fi mt - tö tö - ma mt - ma
7. mindtn ma - if mt - xx bi - ma of
8. mindtn        


9.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök‐helyettes: -

9.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma fi - ké é tn - tn
2. ké - fi mt - ké fi - mt tn - tn a - a - a
3. bi - ké a - a - a ké - bi ma ma
4. ny - ny - ny if - mt mt - fi ma mt - ké
5. tn - tn ny - ny - ny a - a - a ny - ny - ny
6. mt - bi bi - ké ké - mt
7. mindtn r if - ké of xx - if
8. mindtn        


9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Illés Vanda
Osztályfőnök‐helyettes: -

9.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - if if - mt mt - a tn - tn r
2. né - mt mt - a fi tn - tn if - mt
3. mt - if
4. fi ma bi ny - ny ma
5. ny - ny tn - tn bi né - a
6. ma né - mt ma ny - ny
7. mindtn ny - ny é of  
8. mindtn        


9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter

9.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. é ma tn - tn ma
2. a - a a - a tn - tn bi ma
3. fi mt- mt mt - if bi
4. tn - tn ma ny - ny
5. ny - ny mt - if r if - mt
6. mt - mt if - mt fi a - a ny - ny
7. mindtn ny - ny of  
8. mindtn        


10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Borhegyi Péter
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Attila

10.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ké - mt bi - ma mt - ma mt- bi
2. ny - ny fi - ma tö - mt fi - ké tö - fi
3. tn - tn ma - ké ké - fi ma - ma a - a
4. ma - tö ny - ny mt - mt ma- ma
5. mt - tö a - a a - a if - tö r
6. mt - bi ny - ny tn - tn bi - if fi - xx
7. mindtn é tn - tn of  
8. mindtn        


10.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: -

10.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi - bi fi - if mt- fi
2. ny - ny ma é mt - fi
3. bi -ké tn - tn bi - mt mt - ké a - a - a
4. ké - ké bi - fi ny - ny - ny ké - mt r
5. mt - mt a - a- a a - a - a ma
6. ma ny - ny - ny if - bi tn - tn ma
7. mindtn xx - ké of tn - tn  
8. mindtn        


10.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Dalos Áron
Osztályfőnök‐helyettes: Renner Ildikó

10.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma ny - ny né - a ny - ny ma
2. if - mt r
3. tn - tn mt - if fi ma bi
4. mt - mt é mt - mt ma mt - mt
5. né - a bi né - a
6. ny - ny of tn - tn fi
7. mindtn   tn - tn    
8. mindtn        


10.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Iván György
Osztályfőnök‐helyettes: Csányi János

10.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi ny - ny ma ny - ny a - mt
2. é ma ma mt - a
3. a - mt tn - tn fi r bi
4. bi mt - if a - mt mt - a
5. mt - a if - mt ma
6. ny - ny of tn - tn
7. mindtn     tn - tn  
8. mindtn        


11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Antal Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Dr. Nagy-Varga Zsolt

11.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn bi - mt fi - mt mt - fi bi - mt
2. tn - tn a - a a - a mt - xx/bi ny - ny
3. ma - tö fi - fi tö - ma a - a mt - ma
4. mt - ma ny - ny tn - tn tö - tö fi - ma
5. a - a ma - bi ma - tö ny - ny tö - tö
6. ny - ny mt - ma ma - tö fi - mt
7. mindtn mt - ma   fi - bi/xx of
8. mindtn        


11.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: -

11.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma ma ké - fi ké - mt
2. bi - mt a - a - a a - a - a mt - mt ny - ny - ny
3. bi - fi bi - bi ma a - a - a fi - fi
4. mt - ké ny - ny - ny ma fi - bi tn - tn
5. a - a - a fi - ké ny - ny - ny ké - mt
6. ny - ny - ny tn - tn bi - ké mt - bi
7. mindtn tn - tn xx - mt of
8. mindtn        


11.C (hat évfolyamos, nyelvi-kommunikációs osztály)
Osztályfőnök: Vécsei Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Pintérné Czigler Éva

11.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.       xx - xx - fiF  
1. tn - tn biF - maF - mtF fi - fiF kéF - töF - fiF ma
2. tn - tn biF - maF - mtF ny - ny kéF - töF - fiF ma
3. mt - mtF ma a - a ny - ny
4. ma fi - fiF tn - tn mt - mtF
5. bi - biF ny - ny et bi - biF
6. kéF - töF - xx a - a mt - mtF biF - maF - mtF
7. aF - mindtn of a - a  
8. aF - mindtn        


11.D (hat évfolyamos, digitális osztály)
Osztályfőnök: Tallósi-Kovács Vivien
Osztályfőnök‐helyettes: Szegedy-Maszák Anna

11.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.       xx - xx - fiF  
1. ma biF - maF - mtF fi - fiF kéF - töF - fiF a - a
2. ma biF - maF - mtF ny - ny - ny kéF - töF - fiF
3. a - a mt - mtF mt - mtF ny - ny - ny ma
4. fi - fiF ma tn - tn
5. bi - biF ny - ny - ny et bi - biF mt - mtF
6. kéF - töF - xx tn - tn a - a biF - maF - mtF
7. aF - mindtn tn - tn of  
8. aF - mindtn        


12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Kelemen-Kiss Ilona Helén
Osztályfőnök‐helyettes: -

12.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - xx a - a - xx ny - ny a - a - xx xxx
2. mt - tö tö - mt mt - tö fi - tö fi - xx
3. ny - ny ma - mt tö - mt fi - tö ny -ny
4. ma - ma fi - ma fi - ma tö - ma mt - tö
5. tö - mt mt - ma tn - tn ma - ma mt - tö
6. a - a - xx of mű / xx ma - ái tn - tn
7. mindtn       tn - tn
8. mindtn        


12.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Kollár Artúr
Osztályfőnök‐helyettes: -

12.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma a - a - xx ny - ny a - a - xx xx - mt
2. ké - bi bi - fi ma ma
3. ny - ny mt - bi ma ké - bi ny -ny
4. tn - tn mt - mt ké - bi mt - fi
5. tn - tn bi - mt mt - fi tn - tn
6. a - a - xx mű / xx bi - mt bi - fi
7. mindtn       of
8. mindtn        


12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth László
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter

12.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. né - a töF - kéF - fiF maF - mtF - biF bi/xx - xx töF - kéF - fiF
2. ma töF - kéF - fiF maF - mtF - biF bi/xx - xx a - né
3. ma mt - mtF né -a ma ma
4. a - né a - né né - a mt - mtF
5. of tn - tn mt - mtF mt - mtF
6. maF - mtF - biF év mű / xx tn - tn
7. biF - mindtn   mű / xx xx - xx - kéF tn - tn
8. mindtn        


12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök‐helyettes: Börzsönyi Péter

12.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - xx töF - kéF - fiF maF - mtF - biF bi/xx - xx töF - kéF - fiF
2. mt - ma töF - kéF - fiF maF - mtF - biF bi/xx - xx mt- ma
3. né -ol né -ol ma - mtF
4. tn - tn mt - ma né -ol ma - mtF
5. tn - tn ma - mtF mt - ma ma - mtF tn - tn
6. maF - mtF - biF of a - xx a - xx mű / xx
7. biF - mindtn év   xx - xx - kéF mű / xx
8. mindtn