Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért

Alapítványunk 2020-ban egyesül az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítványával, ezért idéntől kérjük, hogy adományaikat, 1%-os adófelajánlásaikat már ennek az alapítványnak küldjék:

„Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány”
adószám: 18117730-1-41
számlaszám: 10404089-49535554-54491018

1991 óta működik az öregdiákok által létrehozott „Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért”. Az alapítvány legfontosabb célja a gimnázium törekvéseinek, tanulóinak támogatása. Az alapítvány kuratóriumának tagjai: két diák, egy szülő, két öregdiák, három tanárképviselő, valamint az elnök.

Úgy gondoljuk, hogy a kuratórium összetétele garanciát jelent a vagyon ésszerű, a céloknak megfelelő felhasználására. Az alapítvány alapszabálya és a törvényességét igazoló iratok az igazgatói irodában megtekinthetők.

Az alapítvány első nagy vállalkozása, az önálló apáczais tábor létrehozása a Tisza mellett Tiszainoka községben sikerrel befejeződött. A 3000 m2-es telken megépült a hideg-meleg vízzel ellátott tisztálkodási épület. Ezt követően pedig egy „esőház” készült. Pályázat útján szerzett pénzből 4 db indiáncsónakot (kenut) építtettünk, részben a diákok közreműködésével. Szintén pályázati segítséggel építettünk kikötőt (melyet télre ki kell szedni a Tiszából) és kosárlabdapályát. Diákjaink évente 9-11 egyhetes turnusban, közel 250-en vehetik igénybe a sátortábort. A tanulók által fizetett költségtérítés mellett az Alapítvány is jelentős összeggel járul hozzá a tábor működtetéséhez, a diákok nyaraltatásához.

Az Alapítvány – a benyújtott pályázatokat értékelve – évente tanulmányi ösztöndíjat adományoz a kiemelkedő eredményeket elért diákjainknak, melyet az évnyitón, ünnepélyes keretek közt kapnak meg a díjazottak. (Évente kb. 20 tanulónk részesül együttesen kb. 400.000 Ft ösztöndíjban.)

A matematika területén sikeres diákok jutalmazására László Erzsébet tanárnő, a gimnázium nyugalmazott vezetőtanára jelentős összeget helyezett el az alapítvány számláján elkülönítve. Ennek éves kamatából általában 4-5 diákunk között kb. 50.000 forintot osztunk fel a kuratórium döntése alapján „László Erzsébet díj” néven, melyet szintén az évnyitón adunk át.

A kémia tantárgyban nyújtott kimagasló eredményeket elérő tanulók jutalmazására alapítványunk a Richter Gedeon Rt. támogatásával „Varga Ernő kémiai ösztöndíjat” hozott létre. (Varga Ernő elhunyt tanárunk, aki a 80-as években megalapozta iskolánkban a komplex természettudományos oktatást.) A szeptemberi évnyitókon a kuratórium döntése alapján 4 diákunk részesül a díjban, melynek összértéke 50.000 Ft.

Jelentős összegekkel támogatott az alapítvány külföldi diákcsere utakat is. Minden évben jelentős rendezvény az Szalagavató Bál, melynek keretében kerül sor a tizenkettedikes diákok szalagavató ünnepségére. A kiadások csökkentése érdekében az alapítvány jelentős mértékben támogatja a rászorulókat. Segíti az alapítvány az iskolai sportkör működését is.

Anyagilag támogatja az alapítvány nyugdíjas tanárainkat.

Alapítványunk pályázati rendszerben, évente négy ciklusban nyújt anyagi támogatást iskolánk rászoruló diákjainak.

(Felhívások, tájékoztatók, közlemények, pályázati űrlapok az iskola honlapjáról is elérhetők.)
Letöltések

Űrlap az ösztöndíj kérelemhez Letöltés  
Pályázati lap alapítványi támogatásért Letöltés  
Tanulmányi ösztöndíj (2020) Letöltés  
Pályázati felhívás (2020) Letöltés  
A 2018/2019-es tanév díjazottjainak névsora Letöltés