·  E-napló  ·  Levelezés  ·  Közösségi szolgálat  ·  Tanévnaptár  ·  Órarend  ·  Oldaltérkép  ·  Introduction  ·  Gólya vagyok 2017. december 14. csütörtök

Projektmunka

Letöltések

A PROJEKTMUNKA

A projekt olyan tanulási egység, amelynek a középpontjában valamilyen, tudománnyal vagy művészettel kapcsolatos téma áll. A feladat nemcsak a probléma körvonalazása vagy megoldása, hanem a problémához kapcsolódó lehető legtöbb összefüggésnek a feltárása. A téma projektmunka formájában való feldolgozásának legfőbb pedagógiai újdonsága, hogy a diákok nem „tudáscsomagok végeredményeit”, elméleti összegzéseit tanulják, hanem – az emberi tanulás alapvető formáját véve mintául – kutatnak, felfedeznek, és önálló produktumokat hoznak létre. További újszerűsége a munkának, hogy a diákok többnyire csoportokban dolgoznak, fejlesztve ezzel az együttes munkavégzés, a munkamegosztás és az egymásra figyelés képességét, illetve elsajátítják a produktum közzétételének szabályait, ismérveit (előadástechnika, webfelületek kezelése stb.).

Néhány példa a lehetséges megvalósításokra:
· felmérés vagy interjú elkészítése, faliújságszerű ismertető tervezése,
· tudományos kutatás elvégzése (pl. újszerű tudományos megközelítés alkalmazása és bemutatása, saját kísérlet összeállítása, elvégzése és bemutatása stb.),
· audiovizuális produktum,
· előadás vagy kiállítás megtervezése és megszervezése,
· makett elkészítése,
· iskolai vagy közéleti akció megtervezése és megszervezése és dokumentálása.

FŐBB JELLEMZŐI

· Társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése, amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel, a mindennapi élettel, a résztvevők érdeklődésével.
· Cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök, különböző munkatechnikák, valamint közösségi-, kommunikációs tevékenységi formák kialakítása, a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében;
· Tartalmi komplexitás: olyan témakörök, kerülhetnek az iskolai munka homlokterébe, amelyekről eddig egy-egy tantárgy keretein belül esetleg nem esett szó. A projektmunka több tantárgy anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődhet össze.
· Önállóság: egy vagy több diák önálló munkája.
· A konzulenstanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad, akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás, a segítségnyújtás, a koordináció, és a bátorítás.

ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE

A tanulóknak választaniuk kell egyet az iskola tantestülete által megadott témák közül, vagy egyeztetés után egy általuk javasolt témát is kidolgozhatnak, egyúttal meg kell határozniuk a produktum elkészítésének fázisait. Az elkészült projektmunkát a tanulóknak a megadott határidőig le kell adnia, és mellékelniük kell a munkanaplót is. Ebben röviden le kell írniuk:
· a témaválasztással kapcsolatos motivációikat,
· a munkájuk során felmerült problémákat és tapasztalatokat,
· az alkalmazott módszereket,
· a döntési helyzetek megoldását,
· a feladatmegoldás során szerzett személyes élményeiket.
A konzulens legalább három konzultációt igazol aláírásával – a munkanapló sémája a Letöltések között található.

Az adott tanévre vonatkozó projekttémákat a szakcsoportok hirdetik meg szeptemberben. Ennek pontos dátumát, a jelentkezés, valamint az elkészült projektmunkák leadási határidejét minden tanévben az iskolai munkatervben rögzíti a tantestület. Hosszabb időt igénylő munkáknál vagy olyan esetekben, amikor már nyáron (például inokai szaktáborban) elkezdődik a felkészülés, az előző tanév végén is meghirdethetők a témák. A leadási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az Apáczai napokon a legjobb munkákat be lehessen mutatni.

A KONZULENSTANÁR

A konzulensnek legalább 3 konzultációval kell segítenie a tanulókat a feladat elkészítésében. Ő ellenőrzi a munkafolyamatról készült munkanaplót és értékeli az elkészült projektmunkát.

ÉRTÉKELÉS

A konzulenstanár a beérkezett pályamunkákat röviden írásban értékeli és minősíti (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg). Megfelelt minősítést csak olyan projektmunka kaphat, amelyet a konzulenstanár elfogad, és bemutatásra alkalmasnak ítél.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

· a munka ütemezési tervének elkészítése és betartása,
· folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (a három aláírás megléte),
· munkanapló vezetése, a tapasztalatok rögzítése,
· célkitűzések megvalósítása,
· általános tájékozottság a kiválasztott témában,
· a terjedelmi követelmények betartása (munkanapló, film- vagy interjúhosszúság, szervezési idő, stb.),
· források pontos feltüntetése.

Írásban elkészített munka esetében az előbbi szempontokon túl:
· minimum tíz A/4-es oldal terjedelem (címlappal, tartalomjegyzékkel, oldalszámozással és pontos forrásjegyzékkel),
· stílus, szaknyelv alkalmazása,
· ábrák, grafikonok és képek megfelelő alkalmazása (pontos megnevezése és a források feltüntetése),
· felhasznált webfelületek szabályos idézése (pontos URL-cím, letöltés ideje).

További javaslat:
· plakát: legalább A/3-as méretben,
· ppt: legalább 10-12 db (szemléltető és nem leíró jellegű) dia + írásban beadott vázlat,
· kísérlet: rövid leírás és kép vagy fotódokumentáció stb.

Letöltések


A meghirdetett projektek listája (2017/2018)  
(utoljára frissítve: 2017. szeptember 20.)
Jelentkezési határidő: 2017. október 2. (hétfő)

Letöltés


Jelentkezési lap  

Letöltés


Munkanapló (sablon)  

LetöltésCikkek a Meridiánról

2017. december 4.
WrocMUN 2017

2017. november 30.
Sanghaj Junior Edison Show beszámoló

2017. november 29.
TAN@ X-MAS EDITION

2017. november 24.
Kerületi bajnoki cím védése: pipa

2017. november 15.
Nyílt Nap a BME-n

Cikkek megjelenésük sorrendjében »


Rövidhírek a Meridiánról

2017. december 11.
Januári ebédbefizetés

2017. december 10.
Rövidített órák hétfőn

2017. december 10.
Apáczais tetkó

2017. december 8.
1 hét múlva TAN@

2017. december 7.
A kisebbek is marad­hat­nak a sport­éj­sza­kán

További rövidhírek »


  KedvencekVissza az oldal tetejéreELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Cím: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
Telefon: 267-0311
Titkárság, fax: 266-1427
Kollégium: 266-2032
OM: 035229
E-mail: titkar@apaczai.elte.hu
Web: http://www.apaczai.elte.hu
Hírportál: http://meridian.apaczai.elte.hu

Apáczai emlékoldal

Emlékoldal: http://apaczai.jimdo.com
Meridián – az apáczaisok hírportálja

       

Tiszta Szívvel – iskolaújság

 

Iskolai Diákönkormányzat

 
A mai dátum: 2017. december 14. csütörtök
Pontos idő:
A következő csengetésig hátralevő idő:

A mai nap tanítás van.
Holnap tanítás lesz.


Hátralévő tanítási napok »

Az utolsó tanítási nap 2018. június 15., addig még 184 nap van, ebből 126 munkanap, ebből 111 tanítási nap.

Levelezés

Levelezés »
Portál  ·  Jogok  ·  Adatvédelem  ·  Nyilatkozat a cookie-k használatáról  ·  Impresszum  ·  Technikai háttér