Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Osztályaink

2022/2023

7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Papp Ádám
Osztályfőnök‐helyettes: Hubai Katalin
Tanterem: 422

7.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a tn - tn ht - et ma r
2. mt - mt tn - tn a - a ma bi
3. mt - mt
4. é a - a ma mt - mt tn - tn
5. fi bi fi mt - mt
6. ma év of a - a
7. mindtn év      
8. mindtn        


7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kiss Zsuzsanna
Osztályfőnök‐helyettes: Vad Fanni
Tanterem: 403

7.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. tn - tn a - mt ht - et xxxxx
2. tn - tn mt - né a - mt r a - mt
3. a - mt ma ma
4. bi fi mt - né
5. mt - né é ma mt - né
6. ma év fi bi of
7. mindtn év   tn - tn  
8. mindtn        


8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Illés Vanda
Osztályfőnök‐helyettes: Gál Ildikó
Tanterem: 247

8.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi ht - et tn - tn
2. bi ma né - if ma tn - tn
3. né - if if - a if - mt bi
4. mt - a é ma
5. ma tn - tn r né - mt mt - a
6. of né - mt mt - a fi
7. mindtn        
8. mindtn        


8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
Tanterem: 309

8.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. r ma ma ht - et tn - tn
2. mt - mt ma a - a tn - tn
3. a - a é fi a - a if - mt
4. mt - if
5. fi tn - tn bi ma
6. bi a - a if - mt of mt - if
7. mindtn        
8. mindtn        


9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Borhegyi Péter
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Attila
Tanterem: fsz4

9.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - mt fi - ma tn - tn ma - bi ny - ny
2. ma - bi a - a tn - tn ma - tö if - ma
3. tö - ma bi - mt é ny - ny mt - mt
4. ké - fi ké - fi fi - ma a - a
5. tn - tn mt - if bi - ké tö - ma fi - ké
6. ny - ny mt -tö a - a r ma - tö
7. mindtn if - xx mt - if of
8. mindtn        


9.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 433

9.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma bi - fi mt - mt mt - bi ny - ny
2. mt - ké a - a ma fi - fi
3. ké - ké ma tn - tn ny - ny fö - fö
4. if - bi ma ké - fö if - ké a - a
5. é fö - ké bi - mt tn - tn
6. ny - ny fi - ké a - a ké - if tn - tn
7. mindtn mt - ké r of xx - mt
8. mindtn        


9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Horváth Kornélia
Osztályfőnök‐helyettes: Renner Ildikó
Tanterem: 232

9.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. if - mt fi tn - tn ma if - mt
2. mt - if bi tn - tn mt- if r
3. ma ny - ny
4. ny - ny ma né - a ny - ny ma
5. tn - tn ny - ny mt - mt bi né - a
6. é mt - mt
7. mindtn né - a of fi  
8. mindtn        


9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Iván György
Osztályfőnök‐helyettes: Csányi János
Tanterem: 424

9.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. é r bi
2. ma ma mt - a
3. fi a - mt tn - tn mt - if ny - ny
4. ny - ny mt - a fi ny - ny a - mt
5. mt - if ny - ny ma if - a tn - tn
6. if - mt bi ma a - mt tn - tn
7. mindtn of  
8. mindtn        


10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Antal Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Varsányi Kata
Tanterem: 246

10.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma - mt mt - if fi - if if - mt fi - fi
2. tö - ma é ma - tö bi - bi a - a
3. fi - ma a - a tö - fi ké - ké mt - ma
4. ny - ny ké - ma mt - ma ny - ny mt - ké
5. ny - ny a - a r
6. tn - tn if - tö tn - tn mt - tö ma - mt
7. mindtn bi - bi tn - tn of ma - xx
8. mindtn        


10.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 201

10.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. é ma ké - bi ma
2. mt - ké if - fi bi - mt mt - fi a - a
3. fi - mt a - a mt - bi r
4. ny - ny bi - if tn - tn ny - ny if - ké
5. ny - ny a - a mt - if
6. ma tn - tn ma bi - ké ké - mt
7. mindtn tn - tn of fi - ké xx - fi
8. mindtn        


10.C (hat évfolyamos, nyelvi-kommunikációs osztály)
Osztályfőnök: Vécsei Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Pintérné Czigler Éva
Tanterem: 308

10.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - mt ny - ny a - a mt - mt
2. a - a a - a ny - ny bi fi
3. ny - ny mt - mt ma
4. ny - ny a - a mt- mt ma
5. td bi fi r
6. tn - tn é tn - tn ma
7. mindtn ma tn - tn  
8. mindtn of      


10.D (hat évfolyamos, digitális osztály)
Osztályfőnök: Tallósi-Kovács Vivien
Osztályfőnök‐helyettes: Szegedy-Maszák Anna
Tanterem: 302

10.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ny - ny
2. é bi ny - ny a - a
3. ny - ny mt - mt a - a mt - mt
4. a - a ny - ny tn - tn bi ma
5. mt - mt a - a fi ma mt - mt
6. td tn - tn ma fi
7. mindtn tn - tn ma r of
8. mindtn        


11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Kelemen-Kiss Ilona Helén
Osztályfőnök‐helyettes: Kiss Zsuzsanna
Tanterem: 426

11.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ny - ny ny - ny tö - mt tn - tn ma - tö
2. a - a fi - tö fi - mt tn - tn ny - ny
3. fi - ma ma - bi a - a fi - ma a - a
4. tn - tn mt - tö fi - ma mt - ma
5. mt - tö a - a mt - tö bi - fi tö - mt
6. mt - fi bi - mt ma - ma tö - bi of
7. mindtn mt - xx ma - ma ny - ny  
8. mindtn        


11.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: Kollár Artúr
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Levente
Tanterem: 423

11.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ny - ny ny - ny ma mt - fi mt - mt
2. a - a mt - mt ma ny - ny
3. ké - mt bi - mt a - a tn - tn a - a
4. bi - ké bi - fi bi - ké tn - tn fi - fi
5. fi - bi a - a tn - tn ké - bi
6. fi - bi ké - mt ma ma
7. mindtn xx - ké ny - ny of
8. mindtn        


11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth László
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
Tanterem: 402

11.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. töF, kéF, fiF maF, mtF, biF a - né tn - tn xx - né
2. töF, kéF, fiF maF, mtF, biF ma tn - tn a - a
3. bi - biF ma ma ma fi - fiF
4. tn - tn a - né mt - mtF mt - mtF
5. fi - fiF né - a né - a et
6. bi - biF mt - mtF of
7. né-xx / mindtn töF, kéF, fiF maF, mtF, biF  
8. mindtn        


11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök‐helyettes: Börzsönyi Péter
Tanterem: 413

11.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. töF, kéF, fiF maF, mtF, biF ma - xx
2. töF, kéF, fiF maF, mtF, biF mt- ma mt- ma ma - mtF
3. bi - biF né -ol et tn - tn fi - fiF
4. ma - mtF a - a a - a tn - tn
5. a - a fi - fiF tn - tn né - ol né - ol
6. of mt - ma bi - biF ma - mtF
7. mindtn xx - ma töF, kéF, fiF maF, mtF, biF
8. mindtn        


12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika – humán)
Osztályfőnök: Ligeti Judit, Horváth Kálmán
Osztályfőnök‐helyettes: -
Tanterem: 413

12.A órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a fr - ma fi - mt ma - mt a - a
2. tö - tö fi - ol tö - mt tö - ma fr - tö
3. tn - tn fi - tö ma - ol fi - tö fi - tö
4. bi - ma mt - tö ma - bi mt - tö mt - ol
5. mt - ma ma - mt bi - ma tn - tn of
6. mt - bi et fr - ma tn - tn ev
7. mindtn a - a      
8. mindtn        


12.B (négy évfolyamos, biológia – természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök‐helyettes: Magyar Eszter
Tanterem: 231

12.B órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a ké - mt fi - bi bi - mt a - a
2. la - mt mt - bi mt - bi mt - mt fi - o
3. ma tn - tn bi - fi tn - tn
4. tn - tn bi - o la - bi ké - fi
5. bi - o la - fi of ma ké - fi
6. mt - xx ma ev ma
7. mindtn a - a      
8. mindtn        


12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Koronczainé Nagy Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: Parancs Anna
Tanterem: 303

12.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. bi/xx - biF a - xx xxxxx töF, kéF, fiF maF, mtF, biF
2. ma a - xx töF, kéF, fiF maF, mtF, biF
3. tn - tn mt - mtF ma a - xx
4. mt - mtF né - fr mt - mtF ma né - fr
5. né - fr mt - mtF of tn - tn ma
6. töF, kéF, fiF maF, mtF, biF ev tn - tn
7. kéF/mindtn     bi/xx - xx  
8. mindtn        


12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth Attila
Osztályfőnök‐helyettes: Pákozdi Péter
Tanterem: 425

12.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. bi/xx - biF a - xx mt - ma töF, kéF, fiF maF, mtF, biF
2. ma - mtF mt - ma ma - mtF töF, kéF, fiF maF, mtF, biF
3. ma - mtF tn - tn né - ol mt - ma tn - tn
4. tn - tn a - xx mt - ma né - ol
5. né - ol ma - mtF of a - xx
6. töF, kéF, fiF maF, mtF, biF ev xxxxx
7. kéF/mindtn   bi/xx - xx    
8. mindtn