Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Oktatás

Fakultáció

2023. január 30-án (hétfő) 16 órától a Színházteremben Pető Sándor igazgatóhelyettes tart tájékoztatót a fakultációkról, valamint az előrehozott érettségiről. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk.

Fakultációválasztás általános információk

A 11. évfolyamtól két, heti 3-3 órában tanított fakultatív tantárgy felvételére van lehetőség, amelyek órarendbe beosztott helyen (1-2. és 6. vagy 7. óra) lesznek. A matematika, fizika és biológia fakultációt választók az alapórás csoportból kiemelve tanulják a tárgyat.

A fakultációs órák az órarendben két idősávban helyezkednek el, az azonos sávban szereplő tantárgyak tehát egymással nem párosíthatók. Ez a megoldás csak a leggyakoribb tantárgyi párosításokat teszi lehetővé. Azokból a tárgyakból, amelyek nem szerepelnek a fakultációs idősávban, igény esetén a 8-9. órában tudunk biztosítani heti 2 órás érettségi felkészítőket. Erre vonatkozó igényüket szintén jelezhetik.

A fakultáció felvétele nem kötelező, és lehet egyetlen tárgyat is választani. Ha valaki felvette a fakultációs tárgya(ka)t, akkor a részvétel, a hiányzások igazolása ugyanúgy kötelező, mint az egyéb tanórákon. A fakultáción szerzett érdemjegyeket figyelembe vesszük a tárgy félévi/évvégi osztályzatának kialakításakor.

A fakultációkat tartó tanárok személye és pontos időpontja még nem végleges.

Művészeti tantárgyválasztás

Tantervi előírások szerint a 11. és 12 évfolyamon kötelező az alábbi művészeti területek (tárgyak) közül valamely(ek) tanulása heti 2 órában:

· ének-zene,
· mozgóképkultúra és médiaismeret,
· vizuális kultúra,
· színház és dráma.

Iskolánkban mindezt úgy szervezzük, hogy két tárgy tanulásában kell részt venni a következők szerint:

1. tárgy: 11. évfolyamon heti két órában tanulja a tanuló, majd 12.-ben projekthét keretében alkalmazza a tanultakat.

2. tárgy: a 11. évfolyamon megrendezett művészeti hét keretében teljesíti a követelményeket. A 12. évfolyamon a projekthét és művészeti hét tömbösített órái miatt már nincs órarendi óra Művészetekből.