Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Bemu­tatkozunk

Tudás. Értékek. Nyitottság.

Tovább »

Az iskola vezetése


Igazgatóság

Tovább »


Titkárság

Tovább »


Gazdasági iroda

Tovább »

Ügyintézés

Programok felelősei, regisztrációs oldalak…

Kit keressek?

A gyors és sikeres ügyintézést segítheti, ha tudjuk, hol kezdjük az érdeklődést.

Tovább »

Regisztrá­ciós oldalaink

A regisztrációs oldalainkat egy felület alá vontuk össze.

Tovább »

„Itt minden órán lehet nevetni.”

Közösségek

Taná­raink

Szakok, elérhetőségek, órarend, bemutatkozás…

Tovább »

Nevelő-oktató munkát segítők

Pszichológus, védőnő, gyermekvédelem, könyvtár…

Tovább »

Osz­tá­lya­ink

Osztályfőnök és helyettese, órarend, osztályterem…

Tovább »

Osztály­főnö­keink

Osztályfőnök és helyettese, osztályterem.

Tovább »

Tanári munka­kö­zös­ségek

Szakcsoportoknak is hívják őket.

Tovább »

Szülői munka­kö­zös­ség

Facebook-oldal.

SZMK  

Admi­nisz­tra­tív és techni­kai dolgozóink

Technikusok, portások, karbantartók, takarítók…

Tovább »

Apáczais Alumni Kör

A gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából létrejött Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány hívta életre.

Tovább »

Isko­lai Diák­ön­kor­mány­zat

Saját oldal.

DÖK  

Tiszta Szívvel iskola­újság

Saját oldal.

Tiszta Szívvel  

„Az iskola, ahol a Túró Rudi automata biztosítja a megérdemelt jutalmat.”

Sikereink


Tanulmányi sikereink

Tovább »


Sportsikereink

Tovább »


Művészeti sikereink

Tovább »


Apáczai-emlékérem

Tovább »

Szol­gál­ta­tá­sok

Étkezés, sportolás, táborok, Wi-Fi, könyvtár, rendelők, apáczais cuccok…

Tovább »

Apáczais cuccok

Pólók, pulóverek, füzetek, tollak, tetkók…

Tovább »

„Az iskola, ahol az informatika­tanárok fejlesztették a menza beléptető­rendszerét.”

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

Iskolánk eddigi két alapítványa Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány néven fuzionált.

Tovább »

Iskolai doku­mentu­mok

SZMSZ, pedagógiai program, közzétételi lista…

Tovább »

Partner­kap­cso­la­tok

Határainkon belül és kívül…

Tovább »

Sajtó­szoba

Rólunk írták…

Tovább »

„Az iskola, ahol a templomi harang a másodlagos csengő.”

Híres apácza­isok

Ők is hozzánk jártak, nálunk végeztek.

Tovább »

In memoriam

Non omnis moriar.

Tovább »