Háttértárak

 

§         A központi egységben található belső memóriák nem elegendőek komplex programok, operációs rendszerek és adatok tárolására.

§         Azok az adatok, melyekre éppen nincs szükség, nem lehetnek a memóriában, hiszen annak a kapacitása véges, másrészt kikapcsoláskor elveszti tartalmát, így az adatok nem lennének biztonságban.

§         Ezért van szükség a háttértárakra, azokra az eszközökre, melyek adataink hosszú távú tárolásáról gondoskodnak, és lehetővé teszik, hogy a szükséges adatokat bejuttathassuk a memóriába.

§         A háttértárak tehát ki- és bemeneti perifériák egyben.

§         A számítógépek megjelenése óta számtalan háttértár gyanánt alkalmas eszközt fejlesztettek ki. Mindegyikük célja olyan tárolási forma megvalósítása, melynek mérete jelentősen meghaladja az operatív tár méretét, és nem felejti el tartalmát a tápfeszültség kikapcsolásakor.

A háttértárak feladata:

Az éppen nem használt adatokat és programokat háttértárolókon tároljuk. A háttértárak a memóriához hasonlóan adatokat és programokat tárolnak, de:

A háttérárakat 3 nagy csoportra bontjuk:


Papír alapú háttértárak

A papír alapú háttértárak közé sorolhatjuk többek közt a lyukszalagot és a lyukkártyát.

Ezen háttértárolókat ma már nem alkalmazzák, hiszen feldolgozásuk

o       igen lassú,

o       könnyen sérülhet az adathordozó,

o       nagy tömegű és mennyiségű alapanyagot igényelnek,

o       illetve kezelésük igen körülményes.

Előnyük viszont, hogy olyan környezetben is alkalmazhatóak, ahol a mágneses adathordozók nem.


Mágneses háttértárak

 

Kétfélét különböztetünk meg:

§         Mágneslemezes háttértár

§         Mágnesszalagos háttértár

 

1. Mágneslemezes háttértárak

 

A mágneses háttértárak felépítése a magnetofon és a hanglemez keverékére emlékeztet.

Azaz a jeleket mágneses úton tároljuk, mint a magnetofonnál, de nem szalagon, hanem egy forgó lemezen, mint a hanglemeznél.

A lemezek felépítése:

Az adatok sávokban (track-ekben), azon belül szektorokan (sector-okban) helyezkednek el.

o       sávok: A lemez mágneses felületén elhelyezkedő koncentrikus körök, melyek száma 40 vagy 80.

o       szektorok: A sáv szelete (körcikk), melyek száma 8 vagy 18 között van.

Egy szektoron belül 512 byte adat tárolható.

Önállóan írható és olvasható.

Klaszter (cluster) (több szektor összefoglaló neve) melyet az operációs rendszer együttesen kezel.

 

A lemez mindkét oldalához tartozik egy-egy író-olvasó fej, ezért nem kell a lemezt megfordítani, egyszerre mindkét oldalt tudjuk kezelni.

Az író-olvasó fej végzi az adatok kezelését, mozgása a lemezre sugár irányú.

A kör alakú mágneslemezek olvasáskor és íráskor forgó mozgást végeznek

Jellemzői:

- tárolható adatmennyiség nagysága vagy más néven kapacitás, ez a sávszámtól és a sávsűrűségtől valamint a szektorok számától függ.

- a gyorsasága, azaz mekkora a hozzáférési idő (ms=milliszekundumban adják meg)

- az adatsűrűség nagysága

Sávsűrűség: Egy Inch-re jutó sávok száma (TPI = Track per inch).

A mágneslemezes háttértárak fő részei:

1.      Maga a mágneses felületű adathordozó, azaz a lemez.

2.      Annak kezelésére szolgáló berendezésből, melyet meghajtónak (drive) nevezünk.

3.      Valamint annak kezelésére szolgáló úgynevezett kontrollerből.

A meghajtó elektronikus és mechanikus részekből áll. A mechanikus részek végzik az adathordozó mozgatását, míg az elektronika feladta az írás-olvasás-pozicionálás vezérlése.

Az írást-olvasást az író olvasó fej végzi.

 

A mágneslemezes háttértáraknak két, egymástól alapvetően eltérő fajtáját különböztetjük meg:

a)      Hajlékonylemezes háttértár (Floppy Disc)

b)      Merevlemezes háttértár (Hard Disc)

 

a.) Hajlékonylemezes háttértárak (FDD Floppy Disc Drive):

A meghajtó és a lemez különálló egységet alkotnak.

Kis mennyiségű adat tárolásának és szállításának viszonylag biztonságos és egyszerű eszköze.

Az információt egy mágnesezhető réteggel ellátott kör alakú lemezen tároljuk.

A mágneslemezen az adatok koncentrikus gyűrűkön tárolódnak úgy, hogy az író olvasó fejet a kiválasztott sávra állítva az információ leolvasható.

A sáv szektor szerkezet létrehozása a formázás során történik.

A hajlékonylemez különféle típusait az adattárolására használt mágneses korong átmérője és annak tárolókapacitása alapján különböztetjük meg.

Az átmérő méretének meghatározására a coll mértékegységet használjuk.

Kétféle méretben terjedtek el:

v       5,25os

·        1,2 MB tárolókapacitású

·        Vékony műanyag tokban helyezkednek el

·        sérülékenyek

v       3,5-os

·        1,44 MB tárolókapacitású

·        Tokja keményebb műanyagból készül

·        Kisebb

·        Biztonságosabb

A hajlékonylemez kapacitását az határozza meg, hogy csak az egyik vagy mindkét oldalát használhatjuk, illetve hogy milyen sűrűségben írhatunk rá adatokat

Az egyoldalas lemezeket SS (Single Sided)

A kétoldalas lemezeket DS (Double Sided) jelőléssel látták el.

Az írássűrűség lehet

§         Egyszeres SD (Single Density)

§         Dupla DD (Double Density)

§         Nagy HD (High Density)

§         Extra ED (Extra Density)

Napjainkban elterjedt a DS HD, azaz a kétoldalas, nagy sűrűségű lemezek.

A forgalomban lévő hajlékonylemezek jellemzőit foglaljuk össze egy táblázatba:

lemezátmérő

3,5

5,25

Lemezjelzés

DS/DD

DS/HD

DS/ED

DS/DD

DS/HD

Kapacitás

720 KB

1,44 MB

2,88 MB

360 KB

1,2 MB

Sávok száma

80

80

80

40

80

Szektorszám

9

18

36

9

15

Sávsűrűség

135 TPI

135 TPI

135 TPI

48 TPI

96 TPI

Adatátvitel

250 Kbit/sec

500 Kbit/sec

1 Mbit/sec

250 Kbit/sec

500 Kbit/sec


2.) Merevlemezes háttértárak vagy winchester (HDD Hard Disc Drive):

Az első merevlemezegységet az IBM fejlesztette ki 1957-ben, 50 lemezt tartalmazott, és mérete egy nagyobbfajta szekrényével vetekedett.

Ez a monstrum 5 Mbyte adatot tudott tárolni.

Az első fejlettebb, úgynevezett "float on air" technológiájú merevlemezt az angliai Winchesterben fejlesztették ki. A winchester név ekkor ragadt rá.

Jellemzők:

§         A meghajtó és a lemezek egybe vannak építve, ezért a lemez nem cserélhető.

§         A merevlemez a számítógép belsejében fixen beépítve működik.

§         Mivel a merevlemezen tárolt adatok mindig rendelkezésünkre állnak, itt tároljuk a napi munkánkhoz szükséges programokat és adatokat.

§         Az egész szerkezet egy légmentesen lezárt acél tokban helyezkedik el, így nem kerülhet bele szennyeződés és nincs súrlódásból fellépő felmelegedés.

§         Maga a lemez acélból készül és kb 2 mm vastag

§         Általában több közös tengelyen elhelyezett lemez van beépítve, minden egyes lemezoldalhoz külön író-olvasó fej tartozik

§         A léptetőmotor az egymás alatti író-olvasófejeket csak együtt tudja mozgatni

§         A lemezek egymás felett elhelyezkedő sávjait cilindernek nevezzük.

§         A winchester meghajtója csak a cilinderek mentén tud írni olvasni.

§         Az adattárolás fürtökben (cluster), a szektorok logikailag összetartozó csoportjaiban történik.

§         Egy klaszterhez több csoport is tartozik.

§         A lemezek folyamatos forgó mozgást végeznek (3600, 5400, 7200 fordulat/perc).

§         A winchester felosztható több részre, ezeket partíciónak nevezzük.

§         Írássűrűsége 3-30 millió bit/négyzetinch.

§         Tároló kapacitása lényegesen nagyobb, ma már meghaladja a 100Gbyte-ot.

§         A lemezvezérlő feladata, hogy az írási és olvasási műveletek elvégzését felügyelje.

A nagy adatmennyiségek kezelését és hordozhatóságát a merevlemezek cseréjét lehetővé tevő, úgynevezett mobil rackekkel oldották meg.

Ennek lényege, hogy a merevlemezt a számítógépbe épített fiókszerűbe szerelik be.
2. Mágnesszalagos egység (Streamer)

Mágnesszalagos egység, amely az adatok biztonsági mentésére szolgál. Archiválásra.

A szalag egy kazettában helyezkedik el, a kazetta mérete kb akkora, mint egy hagyományos kazettáé.

Az adatok elérése sorosan (szekvenciálisan) történik, ami azt jelenti, hogy az adatokat csak a szalag elejéről vagy végéről kezdve tudjuk kiolvasni.

A szalagon több sáv helyezkedik el egymással párhuzamosan. Szektorok NEM találhatók.

Az adatok írása és olvasása NEM cím szerint történik.

60-525Mb, de akár 300Gb tárolókapacitásúak is lehetnek.

A kazetták ára alacsony, így nagy mennyiségű adat olcsó tárolására alkalmasak.

Lap tetejére