Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2008:magyar:20._a_kepszeruseg_stiluseszkoezei

20. tétel - A képszerűség stíluseszközei

Képszerűség

Az irodalmi művek alapvető vonása, hogy a valóságot vizuális érzéki megjelenítés útján képszerűen tükrözik (szóképek, trópusok) A képszerűség célja:

 • Az egyik jelenség másikkal való magyarázása
 • Szemléletessé tétel
 • Érzelmi, hangulati hatás

Eszközei

Metafora

 • Két jel egymásra vonatkoztatásán alapul
 • Ez adódhat az elemek tartalmi, hangulati hasonlóságon, illetve egyezésen
 • Alkotói:
  • Azonosított (szokásos fogalmi megnevezés)
  • Azonosító (alkalmi képi sík)
 • Szerkezete szerint lehet:
  • Teljes metafora (mindkét elem jelen van)
  • Egytagú (az azonosító elemhez hozzá kell érteni az azonosítottat)
 • Stilisztikai értéke annál nagyobb, minél nagyobb a jelentésbeli távolság a képi és a fogalmi sík között

Megszemélyesítés

 • Olyan metafora, melyben a kifejezendő nem élőlény
 • A kifejező képi mozzanat élőlény cselekvésére, tulajdonságára utal

Hasonlat

 • Rendszerint három tagból áll:
  • Hasonlított (ez a fogalmi sík)
  • Hasonló (ez a képi sík)
  • Közös vonás (a kötőszó segíti a felismerését)

Metonímia

 • Két fogalom vagy jelenség közti térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok-okozati összefüggésen alapul, esetleg rész-egész felcserélésével

Szinesztézia

 • Különböző érzékterületek tudatos összekeverésén, összekapcsolásán alapul. lsd.: „lila dal”

Összetett költői képek

Allegória

 • Metaforából származó szókép.
 • Egy egész művön végigvitt, kifejtett metafora.

Szimbólum

 • Hagyományos jelentésben valamely gondolati tartalom, eszme, érzés jelképe, érzéki jele.
 • Egész gondolatsort, sejtelmes hangulatot, összetett érzelmeket kiváltó költői kép.

Kis segítség a vizuális típusoknak

Forrás

2008/magyar/20._a_kepszeruseg_stiluseszkoezei.txt · Utolsó módosítás: 2008-06-16 09:40 szerkesztette: 89.223.161.81