TANÉVNAPTÁR 2021/22 - ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
Figyelem: a tervezett programok csak akkor és úgy valósíthatók meg, ahogyan az aktuális
járványügyi intézkedések lehetővé teszik!
a
u
g
25. sze 9.00 Alakuló és nyitó értekezlet, utána munkaközösségi. értekezletek (mkvez választás) * Osztályozóvizsgák                                                           
26. cs Osztályozóvizsgák                                                                                                               
27. p                                                                                                         
28. szo    
29. v    
30. h 9.00 Kibővített iskolavezetési értekezlet  (éves teendők)                                                                                   kollégiumi beköltözés  
31. k 19.00 kollégiumi évnyitó  
2021. szeptember» október» november» december»
2022. január» február» március» április» május» június»
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
1. sze 8.00 évnyitó, majd 11-ig of órák, 12.00-től rövid plenáris majd mk. értekezletek (éves feladatok elosztása)*  9.AB: 4. órában nyelvi szintfelm. 1.
2. cs                                                                                                                                                                                   Gólyatábor 2.
3. p Indítandó szakkörök leadása                                                                                                          Gólyatábor -vezetőségi látogatás 3.
4. szo  Gólyatábor  
5. v Őszi érettségi jelentkezés határideje, de mivel vasárnapra esik, ezért szept. 6-ig lehet beadni!                                            Gólyatábor  
6. h 11.00 Tájékoztató jelölteknek * Szakk. meghird. a diákoknak  * Régi oszt. szülői ért. egyedi időpont és mód 09.17-ig * 17.00 SZMK 4.
7. k   5.
8. sze OKTV belső  jelentkezési határidő  12 óráig (kivéve filozófia) 6.
9. cs Tanmenetek és osztályfőnöki tematikus tervek feltöltése a mkvez. számára (drive-ra)* 12.A és D kirándul 7.
10. p Fakultációváltás határideje * Mindennapos testnevelés regisztráció kezdete * 12.A és D  kirándul 8.
11. szo    
12. v    
13. h Munkaközösségi éves tervek és tanmenetek drive-elérhetőségének megadása * 16.00 7.CD és 9.AB szülői értekezlet 9.
14. k   10.
15. sze OKTV ellenőrző listáinak kifüggesztése 11.
16. cs   12.
17. p Szakköri jelentkezés határideje * Mindennapos testnevelés regisztráció vége 13.
18. szo                                                                                                                
19. v                                                                                                                
20. h Mindennapos testnevelés sáv indul 14.
21. k OKTV jelentkezések hibajavítási határideje  15.
22. sze   16.
23. cs 12.C kirándul ? 17.
24. p Kezdő osztályok bizonyítvány kitöltési határidő * 12.C kirándul ? 18.
25. szo    
26. v    
27. h Szakkörök legkésőbbi indulása * 14.30 Kibővített iskolavezetési ért. * Projektverseny ajánlott témáinak meghirdetése * 12.C kirándul? 19.
28. k 12.C kirándul ? 20.
29. sze   21.
30. cs   22.
 
o
k
t
ó
b
e
r
1. p   23.
2. szo    
3. v    
4. h Tantestületi kirándulás (Tanítás nélküli munkanap 1/7.) TN
5. k   24.
6. sze Aradi vértanúk megemlékezés 25.
7. cs   26.
8. p Gólyanap, gólyaavató? 27.
9. szo    
10. v    
11. h Nyílt napok bemutató órák tanári regisztrációjának határideje 28.
12. k   29.
13. sze   30.
14. cs   31.
15. p 14.30 Bolyai Matematika Csapatverseny 7-8. (nincsenek rövidített órák) 32.
16. szo    
17. v    
18. h   33.
19. k   34.
20. sze   35.
21. cs (8.00 őszi angol érettségi) 36.
22. p Október 23. megemlékezés az ELTE dísztermében, a 6. és 7. órák alatt (külön beosztás szerint) 37.
23. szo Nemzeti Ünnep                                                                      Őszi szünet első nap   
24. v    
25. h    
26. k    
27. sze    
28. cs    
29. p    
30. szo    
31. v    
 
n
o
v
e
m
b
e
r
1. h Mindenszentek                                                                      Őszi szünet utolsó nap  
2. k Történelem OKTV *  Megemlékezés az elhunyt apáczaisokról 38.
3. sze Földrajz OKTV 39.
4. cs Informatika II. OKTV 40.
5. p   41.
6. szo    
7. v    
8. h 14.30 Nevelési értekezlet * Német OKTV  * Jelentkezés  Nyílt Napokra a honlapon nov.8-19.  42.
9. k Matematika OKTV    43.
10. sze Magyar nyelv OKTV *  4 és 6 évf. szóbeli mintafeladatok, Irány az Apáczai!  feladatok, beosztások leadása  44.
11. cs Fizika OKTV * Irány az Apáczai! Élményórák jelentkezési határidő * őszi emelt szintű szóbelik kezdete (nov. 11-15) 45.
12. p   46.
13. szo    
14. v    
15. h Kémia OKTV 47.
16. k Biológia OKTV 48.
17. sze Informatika I. OKTV 49.
18. cs Művészettörténet OKTV 50.
19. p   51.
20. szo Irány az Apáczai! verseny, élményórák (biológia, kémia)   
21. v    
22. h Felvételi tájékoztató (6 évf: 16.00, 4 évf: 17.30) * Angol OKTV * Nyílt Napok *  Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák  52.
23. k Francia nyelv OKTV * Nyílt Napok * Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák 53.
24. sze Felvételi tájékoztató 6 évf 16.00  (2. turnus) *  Nyílt Napok * Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák * 2+1" írásbeli ? 54.
25. cs  Nyílt Napok * Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák 55.
26. p   56.
27. szo    
28. v    
29. h Magyar irodalom OKTV * szülői fogadóest 16.00-19.00 * érettségi tájékoztató (végzős szülőknek) 18.00 57.
30. k Dráma OKTV 58.
 
d
e
c
e
m
b
e
r
1. sze Olasz nyelv OKTV 59.
2. cs Orosz OKTV 60.
3. p Jelentkezési határidő központi felvételire  61.
4. szo    
5. v    
6. h 14.30 plenáris értekezlet  * Latin nyelv OKTV *  Irány az Apáczai! szóbeli (történelem) - ezen a héten szerdáig 62.
7. k   63.
8. sze   64.
9. cs 12.00 Irány az Apáczai! verseny eredményeinek leadása * du: versenyeredmények a honlapon 65.
10. p   66.
11. szo országos munkanap (dec. 24. helyett), nálunk tanítás nélküli munkanap, tanítási szünet (2/7.) TN
12. v    
13. h osztálykarácsonyok (dec. 21-ig szervezhető, mással ne ütközzön) 67.
14. k   68.
15. sze   69.
16. cs 12. évf. művészeti hét * 19.00 Kollégiumi karácsony 70.
17. p 12. évf. művészeti hét  71.
18. szo    
19. v    
20. h 12. évf. művészeti hét * 18.00 Karácsonyi koncert? 72.
21. k 12. évf. művészeti hét * 14.30 tanári karácsony  73.
22. sze Téli szünet első napja  
23. cs    
24. p    
25. szo    
26. v    
27. h    
28. k    
29. sze    
30. cs    
31. p    
j
a
n
u
á
r
1. szo    
2. v Téli szünet utolsó napja  
3. h 14.30 Kibővített iskolavezetési  értekezlet * jan 3.- márc. 31: OH ellenőrzés,  egyéni munkarendűek oszt. vizsgái és dokumentációja 74.
4. k   75.
5. sze Filozófia OKTV jelentkezési határidő 76.
6. cs   77.
7. p   78.
8. szo    
9. v    
10. h Szaktanári szöveges értékelés feltöltése drive-ra az ofőknek és az igazgatóságnak * Mozgókép és média OKTV  79.
11. k   80.
12. sze   81.
13. cs Vizuális kultúra OKTV (pályamű beadási határidő) 82.
14. p   83.
15. szo    
16. v    
17. h   84.
18. k   85.
19. sze 15.00 Jegyzárás   86.
20. cs 14.15-17.00 (nem szöveges) osztályozó értekezletek (7-8. óra elmarad) 87.
21. p 1. félév utolsó tanítási nap  88.
22. szo 10.00 Központi felvételi vizsga  
23. v    
24. h 2. félév első tanítási nap  * 14.15-17.00 Szöveges osztályozó  értekezletek (7-8. óra  elmarad) * Filozófia OKTV 89.
25. k  Kémia OKTV II. ford.  90.
26. sze   91.
27. cs  10.00 Kétszer javított felvételik leadása, értékelő lap *  14.00 Pótló központi írásbeli*   Matematika OKTV II. ford.  92.
28. p Félévi értesítő kiosztás határideje 93.
29. szo Szalagavató  
30. v    
31. h 15.00 Vezetőtanári értekezlet * 16.00 Tájékoztató fakt, érettségi (10. évf., szülőknek), *  17.00 Szülői értekezlet 94.
f
e
b
r
u
á
r
1. k Projektverseny nevezési határidő a kész munkával 95.
2. sze   96.
3. cs Sítábor indul (febr. 3-8.) 97.
4. p   98.
5. szo    
6. v    
7. h  Ért. a kp-i felv. eredményéről, betekintés 8-16 óra * 14.30 Félévi ért. (8.óra elm.) - Apáczai érem szavazás * Biol. OKTV II. ford.  99.
8. k   100.
9. sze   101.
10. cs   102.
11. p   103.
12. szo    
13. v    
14. h 14.30 Kibővített iskolavezetési  értekezlet (felvételi, felvételiztető tanárok névsora) *  Projektek értékelése 104.
15. k Érettségi jelentkezés határideje  105.
16. sze   106.
17. cs   107.
18. p A középiskolába történő jelentkezés határideje 108.
19. szo    
20. v    
21. h 6 évf. szóbeli beosztás a honlapon 109.
22. k 6 évfolyamos szóbeli febr. 22 - 28. 110.
23. sze   111.
24. cs 4 évf. szóbeli beosztás a honlapon 112.
25. p Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr. 25) megemlékezés 113.
26. szo    
27. v    
28. h   114.
 
m
á
r
c
i
u
s
1. k 4 évfolyamos szóbeli márc. 1-7. 115.
2. sze   116.
3. cs   117.
4. p   118.
5. szo    
6. v    
7. h   119.
8. k   120.
9. sze   121.
10. cs   122.
11. p Március 15. megemlékezés  123.
12. szo    
13. v    
14. h    
15. k Nemzeti Ünnep  
16. sze Ideiglenes felvételi eredmények a honlapon 124.
17. cs   125.
18. p   126.
19. szo    
20. v    
21. h 11. évf. művészeti hét * 14.30 Nevelési értekezlet * 12. évf. próbaérettségik (a hét folyamán) 127.
22. k 11. évf. művészeti hét 128.
23. sze 11. évf. művészeti hét 129.
24. cs 11. évf. művészeti hét 130.
25. p 11. évf. művészeti hét * APÁCZAI NAPOK 1. -  Apáczai érem átadása, vendégelőadók, pályaorientációs nap 131.
26. szo országos munkanap (márc. 14. helyett), nálunk APÁCZAI NAPOK 2. - DÖK nap? 132.
27. v    
28. h   133.
29. k   134.
30. sze   135.
31. cs   136.
á
p
r
i
l
i
s
1. p   137.
2. szo    
3. v    
4. h 16.00-18.00 Szülői fogadódélután * Jelentkezési határidő a tavaszi osztályozó vizsgákra 138.
5. k   139.
6. sze   140.
7. cs   141.
8. p   142.
9. szo    
10. v    
11. h Tavaszi osztályozó vizsgák (ápr. 11-13.) 143.
12. k   144.
13. sze  Holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr.16) megemlékezés 145.
14. cs Tavaszi szünet első napja  
15. p    
16. szo    
17. v    
18. h    
19. k Tavaszi szünet utolsó napja   
20. sze 10. évf kompetencia és nyelvi mérés április 20 és május 3. között 2 nap, digitálisan 146.
21. cs   147.
22. p Egyeztetett, végleges felvételi jegyzék 148.
23. szo    
24. v    
25. h 14.30 Tantestületi értekezlet: érettségi tudnivalók, egyéb aktualitások 149.
26. k   150.
27. sze 15.00 Jegyzárás 12. évf. 151.
28. cs 16.00 Osztályozó értekezlet (12. évf) 152.
29. p   153.
30. szo 10.00 Ballagás (csak of. órák) - helyette jún. 15. szabad 154.
m
á
j
u
s
1. v    
2. h 9.00 magyar érettségi             7-11. évf. kirándul 155.
3. k 9.00 matematika érettségi       7-11. évf. kirándul 156.
4. sze 9.00 történelem érettségi - Tanítás nélküli munkanap (3/7.) * 8. évf kompetencia és nyelvi mérés május 4-17.között 2 nap, digitálisan  TN
5. cs 9.00 angol nyelv érettségi - Tanítás nélküli munkanap (4/7.) TN
6. p 9.00 német nyelv érettségi - Tanítás nélküli munkanap (5/7) TN
7. szo    
8. v    
9. h   157.
10. k 8.00 kémia és 14.00 földrajz érettségi 158.
11. sze   159.
12. cs 8.00 biológia és 14.00 társadalomismeret (emelt) érettségi 160.
13. p 8.00 informatika (közép) és 14.00 ének-zene és művészettörténet érettségi 161.
14. szo    
15. v    
16. h 8.00 informatika (emelt) és 14.00 latin érettségi * 11.B kirándul 162.
17. k 8.00 fizika és 14.00 vizuális kultúra érettségi * 11.B kirándul 163.
18. sze 8.00 francia nyelv és 14.00 filozófia érettségi * 11.B kirándul 164.
19. cs 14.00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi 165.
20. p 8.00 orosz nyelv érettségi * 14.00 pszichológia érettségi 166.
21. szo                                                                          
22. v    
23. h 8.00 olasz nyelv érettségi * látogatás svéd testvériskolánkba (a héten) 167.
24. k   168.
25. sze terepgyakorlat indul május 25-28 169.
26. cs   170.
27. p   171.
28. szo    
29. v    
30. h   172.
31. k   173.
j
ú
n
i
u
s
1. sze Emelt szóbeli vizsgák kezdete (június 1-9.)  174.
2. cs   175.
3. p Nemzeti összetartozás napja megemlékezés 176.
4. szo    
5. v    
6. h Pünkösd hétfő  
7. k   177.
8. sze   178.
9. cs Jegyzárás 15.00 179.
10. p 1-3. óra, majd 11.00-14.30 osztályozó értekezletek (nálunk utolsó tanítási nap) 180.
11. szo    
12. v    
13. h Tanítás nélküli munkanap (6/7.) * Szóbeli érettségi első nap TN
14. k Tanítás nélküli munkanap (7/7.) TN
15. sze A ballagás napjára átrendezett munkanap  
16. cs    
17. p 10.00 Évzáró  
18. szo    
19. v    
20. h    
21. k    
22. sze    
23. cs Beiratkozás * 15.00 Angol szintfelmérő (hatosztályos), bejövő nulladik szülői értekezlet 16.30 kollégiumi tájékoztató  
24. p 10.00 Évzáró értekezlet  
25. szo    
26. v    
27. h    
28. k    
29. sze    
30. cs