TANÉVNAPTÁR 2019/20 - ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
a
u
g
27. k 9.00 Alakuló és nyitó értekezlet, utána munkaközösségi. értekezletek (mkvez választás)                                   Gólyatábor  
28. sze 9.00 Kibővített iskolavezetési értekezlet (nagyfelújítás tervezés, éves teendők) * Osztályozó vizsgák                   Gólyatábor  
29. cs Gólyatábor - vezetőségi látogatás * Osztályozó vizsgák                                                                                   Gólyatábor  
30. p Osztályozó vizsgák  
31. szo    
2019. szeptember» október» november» december»
2020. január» február» március» április» május» június»
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
1. v kollégiumi beköltözés  
2. h 9.00 évnyitó majd 2 osztályfőnöki óra, 12.30-tól rövid plenáris majd munkaközösségi értekezletek * 18.00 Kollégiumi évnyitó 1.
3. k Előző nap megkezdett tankönyvosztás folytatása 2.
4. sze 12.C kirándul (szeptember 4-7.) 3.
5. cs Őszi érettségi jelentkezés határideje* 17.30 SZMK értekezlet 4.
6. p Indítandó szakkörök leadása * Fakultációváltás határideje 5.
7. szo    
8. v    
9. h Szakkörök meghirdetése a diákoknak  * 16.00 Kezdő osztályok szülői * 17.00 Régi osztályok szülői 6.
10. k Új projekttémák meghirdetése * terepgyakorlat (szeptember 10-13.) 7.
11. sze OKTV jelentkezés 12 óráig 8.
12. cs Tanmenetek és osztályfőnöki tematikus tervek leadása a munkaközösség-vezetőknek (elektronikusan) 9.
13. p Mindennapos testnevelés regisztráció kezdete 10.
14. szo    
15. v    
16. h Munkaközösségi éves tervek és tanmenetek leadása  11.
17. k   12.
18. sze OKTV ellenőrző listáinak kifüggesztése 13.
19. cs   14.
20. p Szakköri jelentkezés határideje * Mindennapos testnevelés regisztráció vége 15.
21. szo                                                                                                                
22. v                                                                                                                
23. h 12.B kirándul (szeptember 21-23.) * 12.A kirándul (szeptember 23-24.) 16.
24. k OKTV jelentkezések hibajavítási határideje * 12.A kirándul 17.
25. sze   18.
26. cs 12.D kirándul (szeptember 26-28.) 19.
27. p Kezdő osztályok bizonyítvány kitöltési határidő 20.
28. szo    
29. v    
30. h Szakkörök legkésőbbi indulása * 15.15 Kibővített iskolavezetési értekezlet * Projektmunka jelentkezési határidő * dán diákok 21.
o
k
t
ó
b
e
r
1. k dán diákok látogatása 22.
2. sze   23.
3. cs Vezetői tanfelügyelet 24.
4. p Aradi vértanúk megemlékezés 25.
5. szo Tanári kirándulás (Újvidék)  
6. v Tanári kirándulás (Újvidék)  
7. h   26.
8. k   27.
9. sze   28.
10. cs   29.
11. p Bolyai Csapatverseny (rövidített órák, nagyszünetekkel) * Nyugdíjas kirándulás  30.
12. szo    
13. v    
14. h Nyílt napok bemutató órák tanári regisztrációjának határideje 31.
15. k   32.
16. sze   33.
17. cs 8.00 őszi angol érettségi 34.
18. p Gólyanap, gólyaavató * csak 12.C: művészeti hét első nap 35.
19. szo    
20. v Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozásának határideje  
21. h 12. évf. művészeti hét 36.
22. k 12. évf. művészeti hét * 8.00 őszi informatika érettségi * Október 23. megemlékezés 37.
23. sze Nemzeti Ünnep  
24. cs 12. évf. művészeti hét 38.
25. p 12. ABD művészeti hét * Megemlékezés az elhunyt apáczaisokról (óra nem marad el) * 12.C rendes tanítás 39.
26. szo Őszi szünet első nap  
27. v    
28. h    
29. k    
30. sze    
31 cs    
 
n
o
v
e
m
b
e
r
1. p    
2. szo    
3. v Őszi szünet utolsó nap  
4. h Történelem OKTV * Rövid órák, ebédszünettel majd 14.30 Nev. ért. (nev. pr. módosítása, Nat?) * svéd tanárok csere (a héten) 40.
5. k Földrajz OKTV 41.
6. sze Informatika II. OKTV 42.
7. cs Művészettörténet OKTV * emelt szintű szóbelik kezdete (november 7-11) 43.
8. p   44.
9. szo    
10. v    
11. h Német nyelv OKTV  *  Jelentkezés Nyílt Napokra a honlapon november 11-22. 45.
12. k Matematika OKTV    46.
13. sze Magyar nyelv OKTV *  4 és 6 évf. szóbeli mintafeladatok, Irány az Apáczai!  feladatok, beosztások leadása  47.
14. cs Fizika OKTV * Irány az Apáczai! Élményórák jelentkezési határidő 48.
15. p   49.
16. szo    
17. v    
18. h Kémia OKTV  * szülői fogadóest 16.00-19.00 * érettségi tájékoztató (szülőknek) 18.00 50.
19. k Intézményi tanfelügyelet* Francia nyelv OKTV 51.
20. sze Informatika I. OKTV 52.
21. cs Biológia OKTV 53.
22. p   54.
23. szo Irány az Apáczai! verseny, élményórák (biológia, kémia)  
24. v    
25. h Felvételi tájékoztató (4 évf: 16.00, 6 évf: 17.30) * Angol OKTV * Nyílt Napok *  Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák 55.
26. k Olasz nyelv OKTV                                                                 Nyílt Napok * Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák 56.
27. sze "2+1" írásbeli ?                                                                      Nyílt Napok * Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák 57.
28. cs                                                                                             Nyílt Napok * Irány az Apáczai! írásbeli, élményórák 58.
29. p   59.
30. szo    
 
d
e
c
e
m
b
e
r
1. v    
2. h Orosz OKTV * Rövidített órák ebédszünettel, majd 14.30 plenáris értekezlet 60.
3. k Dráma OKTV 61.
4. sze Latin nyelv OKTV  62.
5. cs Magyar irodalom OKTV 63.
6. p Jelentkezési határidő központi felvételire  64.
7. szo országos munkanap (december 24. helyett), nálunk tanítás nélküli  munkanap (1/7), ID nap TN
8. v    
9. h Irány az Apáczai! szóbeli december 9-11. 65.
10. k   66.
11. sze   67.
12. cs 12.00 Irány az Apáczai! verseny eredményeinek leadása * du: versenyeredmények a honlapon 68.
13. p   69.
14. szo országos munkanap (december 27. helyett), nálunk tanítás nélküli  munkanap (2/7), tanítási szünet TN
15. v    
16. h osztálykarácsonyok (a hét folyamán szervezhető, mással ne ütközzön) 70.
17. k 19.00 Kollégiumi karácsony 71.
18. sze   72.
19. cs 18.00 Karácsonyi koncert? 73.
20. p Rövidített órák ebédszünet nélkül (7-8.évf: 5 óra, 9-12.évf. 6 óra) utána tanári karácsony  74.
21. szo Téli szünet első napja  
22. v    
23. h    
24. k ez a nap valójában nem szünet, december 7-én le kell dolgozni!  
25. sze    
26. cs    
27. p ez a nap valójában nem szünet, december 14-én le kell dolgozni!  
28. szo    
29. v    
30. h    
31. k    
j
a
n
u
á
r
1. sze    
2. cs    
3. p    
4. szo    
5. v Téli szünet utolsó napja  
6. h 15.15 Kibővített iskolavezetési  értekezlet 75.
7. k A mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV  76.
8. sze Netfit mérés kezdete (január 8-tól április 24-ig) 77.
9. cs Vizuális kultúra OKTV 78.
10. p   79.
11. szo    
12. v    
13. h Szaktanári szöveges értékelés megküldése az ofőknek és az igazgatóságnak 80.
14. k   81.
15. sze   82.
16. cs   83.
17. p   84.
18. szo 10.00 Központi felvételi vizsga  
19. v    
20. h Kémia OKTV II. ford.  85.
21. k Filozófia OKTV 86.
22. sze 15.00 Jegyzárás * Matematika OKTV II. ford. 87.
23. cs 14.15-17.00 (nem szöveges) osztályozó értekezletek (7-8. óra elmarad) * 14.00 Pótló kp-i felvételi vizsga  88.
24. p 1. félév utolsó tanítási nap * 10.00 Kétszer javított felvételik leadása, értékelő lap ? 89.
25. szo    
26. v    
27. h 2. félév első tanítási nap * 14.15-17.00 Szöveges osztályozó értekezletek (7-8. óra elmarad) 90.
28. k  Értesítés a kp-i felvételi eredményéről, betekintés 8-16 óra 91.
29. sze   92.
30. cs SZMK? 93.
31. p Félévi értesítő kiosztás határideje * Projekt beadási határidő 94.
f
e
b
r
u
á
r
1. szo Szalagavató   
2. v    
3. h 15.00 Vezetőtanári értekezlet * 16.00 Tájékoztató fakt, érettségi (10. évf., szülőknek), 17.00 Szülői értekezlet 95.
4. k   96.
5. sze   97.
6. cs   98.
7. p   99.
8. szo    
9. v    
10. h 15.15 Félévi értékezlet (8. óra elmarad) - Apáczai emlékérem szavazás * Biológia OKTV II. ford.  100.
11. k   101.
12. sze   102.
13. cs   103.
14. p   104.
15. szo    
16. v    
17. h Érettségi jelentkezés hat.ideje * 15.15 Kibővített szakcsop.vez. ért. (felvételi, felvételiztető tanárok névsora) * Projektek ért. 105.
18. k   106.
19. sze A középiskolába történő jelentkezés határideje 107.
20. cs 6 évf. szóbeli beosztás a honlapon 108.
21. p   109.
22. szo    
23. v    
24. h 6 évfolyamos szóbeli február 24-28. 110.
25. k Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  111.
26. sze   112.
27. cs 4 évfolyamos szóbeli beosztás a honlapon 113.
28. p sítábor (február 28 - március 4.) 114.
29. szo    
 
m
á
r
c
i
u
s
1. v    
2. h 4 évfolyamos szóbeli március 2-6. * sítábor 115.
3. k   116.
4. sze Apáczai nap - Apáczai érem átadás majd projektbem.ók, vendégea.ók, pályao. nap (tan. nélk. mn. 3/7) * sítábor TN
5. cs   117.
6. p   118.
7. szo    
8. v    
9. h   119.
10. k   120.
11. sze Ideiglenes felvételi eredmények 121.
12. cs   122.
13. p Március 15. megemlékezés (röv./normál csengetési rend?)  123.
14. szo    
15. v Nemzeti Ünnep  
16. h   124.
17. k   125.
18. sze   126.
19. cs   127.
20. p   128.
21. szo    
22. v    
23. h 15.15 Nevelési értekezlet 129.
24. k   130.
25. sze   131.
26. cs   132.
27. p   133.
28. szo    
29. v    
30. h 16.00-19.00 Szülői fogadódélután 134.
31. k   135.
á
p
r
i
l
i
s
1. sze   136.
2. cs Apáczai hét 1. nap 137.
3. p Apáczai hét 2. nap *  belga cserekapcsolat (10.C francia, április 3-10.) 138.
4. szo    
5. v    
6. h Apáczai hét 3. nap * Jelentkezés határideje a tavaszi osztályozóvizsgára 139.
7. k Apáczai hét 4. nap 140.
8. sze Apáczai hét 5. nap 141.
9. cs Tavaszi szünet első napja  
10. p    
11. szo    
12. v    
13. h    
14. k Tavaszi szünet utolsó napja   
15. sze Tavaszi osztályozó vizsgák (április 15-17.) 142.
16. cs Holokauszt áldozatainak emléknapja 143.
17. p   144.
18. szo    
19. v    
20. h   145.
21. k   146.
22. sze   147.
23. cs Egyeztetett, végleges felvételi jegyzék 148.
24. p   149.
25. szo    
26. v    
27. h 15.15 tantestületi értekezlet: érettségi tudnivalók, egyéb aktualitások 150.
28. k Jegyzárás 12. évf. * 15.00 Angol szintfelmérő, bejövő nulladik szülői értekezlet 16.30 kollégiumi tájékoztató 151.
29. sze 16.00 Osztályozó értekezlet (12. évf) 152.
30. cs Ballagás (tanítási órák nincsenek) 153.
m
á
j
u
s
1. p A munka ünnepe  
2. szo    
3. v    
4. h magyar érettségi             7-11. évf. kirándul 154.
5. k matematika érettségi       7-11. évf. kirándul 155.
6. sze történelem érettségi - Tanítás nélküli munkanap 4/7 TN
7. cs angol érettségi - Tanítás nélküli munkanap 5/7 TN
8. p német érettségi - Tanítás nélküli munkanap 6/7 TN
9. szo    
10. v    
11. h   156.
12. k kémia és földrajz érettségi 157.
13. sze biológia és társadalomismeret (emelt) érettségi 158.
14. cs   159.
15. p informatika (közép) és ének-zene érettségi 160.
16. szo    
17. v    
18. h informatika (emelt) és latin érettségi 161.
19. k fizika és vizuális kultúra  érettségi 162.
20. sze francia és filozófia érettségi * 8. évf angol nyelvi mérés 163.
21. cs mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi 164.
22. p orosz érettségi 165.
23. szo                                                                          
24. v    
25. h olasz érettségi 166.
26. k   167.
27. sze 8. és 10. évf. kompetencia mérés  168.
28. cs   169.
29. p NETFIT eredmények feltöltési határideje 170.
30. szo    
31. v    
j
ú
n
i
u
s
1. h Pünkösd hétfő  
2. k   171.
3. sze terepgyakorlat (június 3-6.) 172.
4. cs Emelt szóbeli vizsgák kezdete (június 4-11.) * Nemzeti összetartozás napja 173.
5. p   174.
6. szo    
7. v    
8. h   175.
9. k   176.
10. sze   177.
11. cs Jegyzárás 15.00 178.
12. p 1-3. óra, majd 11.00-14.30 osztályozó értekezletek 179.
13. szo    
14. v    
15. h tanítás nélküli munkanap (7/7) * Szóbeli érettségi időszak (június 15-26.) TN
16. k    
17. sze    
18. cs    
19. p 10.00 Évzáró ünnepély  
20. szo    
21. v    
22. h Beiratkozás (június 22-24. között)  
23. k    
24. sze    
25. cs    
26. p 10.00 Évzáró értekezlet  
27. szo    
28. v    
29. h    
30. k