TANÉVNAPTÁR 2022/23 - ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
a
u
g
23. k Gólyatábor  
24. sze Gólyatábor * utolsó nyári igazgatósági ügyeleti nap  
25. cs Gólyatábor (vezetőségi látogatás)  
26. p Gólyatábor  
27. szo    
28. v    
29. h 9.00 Alakuló és nyitó értekezlet, utána munkaközösségi. értekezletek (mkvez választás) * Osztályozóvizsgák  
30. k 9.00 Kibővített iskolavezetési értekezlet  (éves teendők)  * Osztályozóvizsgák    
31. sze Osztályozóvizsgák * kollégiumi beköltözés  
2022. szeptember» október» november» december»
2023. január» február» március» április» május» június»
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
1. cs 8.15 évnyitó, 11-ig of órák, 12.00-től plenáris majd mk. értekezletek (éves feladatok)*  9.AB: 4. órában nyelvi szintfelm. * 19.00 koll. évyi 1.
2. p Szept. 1-2: 11.D és 12.A kirándul * Indítandó szakkörök feltöltése                                                                                                                            2.
3. szo    
4. v    
5. h 14.30 Tájékoztató jelölteknek *  17.00 SZMK  *  Őszi érettségi jelentkezés határideje 3.
6. k Régi osztályok szülői értekzelete (egyedi időpont és mód 09.06-12. között) 4.
7. sze OKTV belső  jelentkezési határidő  12 óráig (kivéve filozófia) * Szakkörök meghirdetése a diákoknak  5.
8. cs Tanmenetek és osztályfőnöki tematikus tervek feltöltése a mkvez. számára (drive-ra) 6.
9. p Fakultációváltás határideje * Mindennapos testnevelés regisztráció kezdete 7.
10. szo    
11. v    
12. h Munkaközösségi éves tervek és tanmenetek drive-elérhetőségének megadása * 16.00 7.CD és 9.AB szülői értekezlet (jelenléti) 8.
13. k   9.
14. sze OKTV ellenőrző listáinak kifüggesztése * 15.00 Köznevelési Bizottság díjátadója 10.
15. cs   11.
16. p Szakköri jelentkezés határideje * Mindennapos testnevelés regisztráció vége 12.
17. szo                                                                                                                
18. v                                                                                                                
19. h Mindennapos testnevelés sáv indul * 12.C kirándul 13.
20. k OKTV jelentkezések hibajavítási határideje * 12.C kirándul 14.
21. sze   15.
22. cs 12.D kirándul 16.
23. p Kezdő osztályok bizonyítvány kitöltési határidő * 12.D kirándul 17.
24. szo    
25. v    
26. h   18.
27. k 10.ABCD szövegértés és matematika online mérés (az óráik egész nap elmaradnak) 19.
28. sze 10.ABCD természettudomány online mérés (az óráik egész nap elmaradnak) 20.
29. cs   21.
30. p   22.
 
o
k
t
ó
b
e
r
1. szo    
2. v    
3. h Szakkörök legkésőbbi indulása * 14.30 Kibővített iskolavezetési ért. * Projektverseny ajánlott témáinak meghirdetése  23.
4. k   24.
5. sze   25.
6. cs Aradi vértanúk megemlékezés 26.
7. p   27.
8. szo Országos disputabajnokság (apáczais szervezésben)  
9. v    
10. h Nyílt napok bemutató órák tanári regisztrációjának határideje * OH bemeneti mérések a 8. évfolyamon (okt. 10 - 21.) 28.
11. k 8.CD szövegértés és matematika online mérés (az óráik egész nap elmaradnak) 29.
12. sze 8. CD természettudomány és mat. online mérés (az óráik egész nap elmaradnak) 30.
13. cs   31.
14. p Gólyanap, gólyaavató 32.
15. szo országosan munkanap (október 31. helyett) - nálunk tanítás nélküli munkanap (7/1) TN
16. v    
17. h   33.
18. k   34.
19. sze   35.
20. cs  (8.00  őszi angol érettségi) * Felvételi tájékoztató közzététele a honlapon 36.
21. p Okt. 23. megemlékezés (formája szept. 5-ig eldöntendő) 37.
22. szo    
23. v Nemzeti Ünnep                                                                
24. h 1-4. óra tanítás majd tantestületi közösségi nap 38.
25. k   39.
26. sze   40.
27. cs   41.
28. p Megemlékezés az elhunyt apáczaisokról 42.
29. szo  Őszi szünet első nap  
30. v    
31. h    
 
n
o
v
e
m
b
e
r
1. k Mindenszentek                                                                   
2. sze    
3. cs    
4. p    
5. szo    
6. v  Őszi szünet utolsó nap  
7. h Történelem OKTV  * Jelentkezés  Nyílt Napokra a honlapon nov.7-18. 43.
8. k Földrajz OKTV    44.
9. sze Informatika II. OKTV *  4 és 6 évf. szóbeli mintafeladatok és Irány az Apáczai! feladatok, beosztások leadása (?) 45.
10. cs Fizika OKTV * Jelentkezési határidő biológia-kémia élményórákra * őszi emelt szintű szóbelik kezdete (nov. 10-14) 46.
11. p   47.
12. szo    
13. v    
14. h 14.30 Nevelési értekezlet * Német nyelv OKTV 48.
15. k Matematika I-II. OKTV 49.
16. sze Magyar irodalom OKTV 50.
17. cs Biológia OKTV 51.
18. p   52.
19. szo Irány az Apáczai! verseny, élményórák (biológia, kémia)   
20. v    
21. h Nylt napok * Felvételi tájékoztató (6 évf: 16.00, 4 évf: 17.30) * Kémia OKTV * Irány az Apáczai! írásbeli (?) 53.
22. k Nylt napok  *  Magyar nyelv OKTV * Irány az Apáczai! írásbeli (?) 54.
23. sze Nyílt napok * Felvételi tájékoztató 6 évf 16.00  (2. turnus) *  Irány az Apáczai! Írásbeli (?) * 2+1" írásbeli * Informatika I. OKTV 55.
24. cs  Nyílt Napok * Irány az Apáczai! Írásbeli (?) * Angol nyelv OKTV 56.
25. p   57.
26. szo    
27. v    
28. h Dráma OKTV * szülői fogadóest (online) 16.00-19.00 * 18.00 érettségi tájékoztató (végzős szülőknek, online)  58.
29. k Francia nyelv OKTV 59.
30. sze   60.
 
d
e
c
e
m
b
e
r
1. cs Olasz nyelv OKTV 61.
2. p Jelentkezési határidő központi felvételire  62.
3. szo    
4. v    
5. h 14.30 tematikus értekezlet * Művészettörténet OKTV 63.
6. k   64.
7. sze Latin nyelv OKTV  65.
8. cs 12.00 Irány az Apáczai! verseny eredményeinek leadása * du: versenyeredmények a honlapon (?) * Orosz  nyelv OKTV 66.
9. p   67.
10. szo    
11. v    
12. h   68.
13. k   69.
14. sze osztálykarácsonyok (dec.21-ig szervezhető, mással ne ütközzön) 70.
15. cs   71.
16. p 12. évf. művészeti hét  72.
17. szo    
18. v    
19. h 12. évf. művészeti hét * 19.00 Kollégiumi karácsony 73.
20. k 12. évf. művészeti hét * 18.00 Karácsonyi koncert? 74.
21. sze 12. évf. művészeti hét * 14.30 tanári karácsony  75.
22. cs Téli szünet első napja  
23. p    
24. szo    
25. v    
26. h    
27. k    
28. sze    
29. cs    
30. p    
31. szo    
j
a
n
u
á
r
1. v    
2. h Téli szünet utolsó napja  
3. k jan 3.- márc. 31: OH ellenőrzés:  mindennapos testnevelés és dokumentációja 76.
4. sze Filozófia OKTV jelentkezési határidő 77.
5. cs   78.
6. p   79.
7. szo    
8. v    
9. h 14.30 Kibővített isk. vez.  értekezlet * Szaktanári szöveges ért. feltöltése az ofőknek és az igazgatóságnak * Mozgókép és média OKTV  80.
10. k   81.
11. sze   82.
12. cs Vizuális kultúra OKTV (pályamű beadási határidő) 83.
13. p   84.
14. szo    
15. v    
16. h   85.
17. k   86.
18. sze 15.00 Jegyzárás   87.
19. cs 14.30-17.05 (nem szöveges) osztályozó értekezletek (7-8. óra elmarad) 88.
20. p 1. félév utolsó tanítási nap  89.
21. szo 10.00 Központi felvételi vizsga * Szalagavató  
22. v    
23. h 2. félév első tanítási nap  * 14.30-17.00 Szöveges osztályozó  értekezletek (7-8. óra  elmarad) * Filozófia OKTV 90.
24. k  Kémia OKTV II. ford.  91.
25. sze   Matematika OKTV II. ford.  92.
26. cs  10.00 Kétszer javított felvételik leadása, értékelő lap  93.
27. p Félévi értesítő kiosztás határideje * központi felvételi betekintés 8-16 94.
28. szo    
29. v    
30. h 14.30 Vezetőtanári értekezlet * 16.00 Tájékoztató fakt, érettségi (10. évf., szülőknek), *  17.00 Szülői értekezlet 95.
31. k 14.00 Pótló központi írásbeli * Projektverseny nevezési határidő a kész munkával 96.
f
e
b
r
u
á
r
1. sze   97.
2. cs Fizika OKTV II. forduló 98.
3. p   99.
4. szo    
5. v    
6. h 14.30 Félévi értekezlet (8.óra elmarad) - Apáczai érem szavazás  100.
7. k   101.
8. sze   102.
9. cs Tanítás nélküli munkanap (7/2) TN
10. p Tanítás nélküli munkanap (7/3) TN
11. szo    
12. v    
13. h 14.30 Kibővített iskolavezetési  értekezlet (felvételi, felvételiztető tanárok névsora) *  Projektek értékelése * Biol. OKTV II. ford.  103.
14. k   104.
15. sze Érettségi jelentkezés határideje  105.
16. cs   106.
17. p   107.
18. szo    
19. v    
20. h   108.
21. k   109.
22. sze A középiskolába történő jelentkezés határideje 110.
23. cs   111.
24. p 6 évf. szóbeli beosztás a honlapon * Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr. 25) megemlékezés 112.
25. szo    
26. v    
27. h 6 évfolyamos szóbeli (február 27- márc. 3.) 113.
28. k   114.
 
m
á
r
c
i
u
s
1. sze 4 évf. szóbeli beosztás a honlapon 115.
2. cs   116.
3. p   117.
4. szo    
5. v    
6. h 4 évfolyamos szóbelik (március 6-10.) * OH kimeneti mérések 7-11. évf. (március 6 - június 9.) 118.
7. k   119.
8. sze   120.
9. cs   121.
10. p Március 15. megemlékezés  122.
11. szo    
12. v    
13. h Tanítás nélküli munkanap (7/4) TN
14. k Tanítás nélküli munkanap (7/5) TN
15. sze Nemzeti Ünnep  
16. cs   123.
17. p Ideiglenes felvételi eredmények a honlapon 124.
18. szo    
19. v    
20. h   125.
21. k   126.
22. sze   127.
23. cs   128.
24. p   129.
25. szo    
26. v    
27. h 14.30 Nevelési értekezlet 130.
28. k   131.
29. sze   132.
30. cs   133.
31. p   134.
á
p
r
i
l
i
s
1. szo    
2. v    
3. h 16.00-18.00 Szülői fogadódélután * Jelentkezési határidő a tavaszi osztályozó vizsgákra 135.
4. k Apáczai Napok (tanári szervezés) 136.
5. sze Apáczai Napok (DÖK szervezés) 137.
6. cs Tavaszi szünet első napja  
7. p    
8. szo    
9. v    
10. h    
11. k Tavaszi szünet utolsó napja   
12. sze Tavaszi osztályozó vizsgák (ápr. 12-19.) 138.
13. cs   139.
14. p  Holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr.16) megemlékezés 140.
15. szo    
16. v    
17. h   141.
18. k   142.
19. sze   143.
20. cs   144.
21. p Egyeztetett, végleges felvételi jegyzék 145.
22. szo    
23. v    
24. h   146.
25. k   147.
26. sze   148.
27. cs   149.
28. p   150.
29. szo    
30. v    
m
á
j
u
s
1. h A munka ünnepe  
2. k   151.
3. sze 15.00 Jegyzárás 12. évf. 152.
4. cs 12. évf. utolsó tanítási nap * 14.30 Tantestületi értekezlet: érettségi tudnivalók, egyéb aktualitások * 15.30 Osztályozó értekezlet (12. évf) 153.
5. p   154.
6. szo 10.00 Ballagás (csak of. órák) - helyette május 10. szabad 155.
7. v    
8. h 9.00 magyar érettségi             7-11. évf. kirándul 156
9. k 9.00 matematika érettségi       7-11. évf. kirándul 157
10. sze 9.00 történelem érettségi - Tanítás nélküli nap (ballagás napján ledolgozva) -
11. cs 9.00 angol nyelv érettségi - Tanítás nélküli munkanap (6/7) TN
12. p 9.00 német nyelv érettségi - Tanítás nélküli munkanap (7/7) TN
13. szo    
14. v    
15. h 8.00 informatika és digitális kultúra (közép) és 14.00 ének-zene és művészettörténet érettségi 158.
16. k 8.00 biológia és 14.00 társadalomismeret (emelt) érettségi 159.
17. sze   160.
18. cs 8.00 kémia és 14.00 földrajz érettségi 161.
19. p 8.00 orosz nyelv és 14.00 pszichológia érettségi 162.
20. szo                                                                          
21. v    
22. h 8.00 informatika (emelt) és 14.00 latin érettségi 163.
23. k 8.00 fizika és 14.00 vizuális kultúra  érettségi  164.
24. sze 8.00 francia nyelv és 14.00 filozófia érettségi * terepgyakorlat indul (május 24-27.) 165.
25. cs 14.00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi 166.
26. p 8.00 olasz nyelv érettségi 167.
27. szo    
28. v    
29. h Pünkösd hétfő  
30. k   168.
31. sze   169.
j
ú
n
i
u
s
1. cs   170.
2. p Nemzeti összetartozás napja megemlékezés 171.
3. szo    
4. v    
5. h   172.
6. k   173.
7. sze Emelt szóbeli vizsgák kezdete (június 7-14.)  174.
8. cs   175.
9. p   176.
10. szo    
11. v    
12. h Jegyzárás 15.00 177.
13. k 1-4. óra, majd osztályozó értekezletek 12.30-15.15 178.
14. sze 1-4. óra 179.
15. cs utolsó tanítási nap: 1. óra versenygyőztesek gálája, 2. óra évzáró, 3. óra osztályfőnöki (bizonyítványosztás) 180.
16. p    
17. szo    
18. v    
19. h középszintű szóbeli időszak kezdete (jún. 19-30.)  
20. k    
21. sze    
22. cs Beiratkozás * 9.00 Angol szintfelmérő (hatosztályos)  
23. p    
24. szo    
25. v    
26. h    
27. k    
28. sze    
29. cs 10.00 Évzáró értekezlet  
30. p