...
TANÉVNAPTÁR 2018/19 - ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
a
u
g
28. k 10.00 Alakuló értekezlet, munkaközösségi. értekezletek , mkvez választás                                              Gólyatábor  
29. sze 9.00 Kibővített iskolavezetési értekezlet    * Osztályozó vizsgák                                                               Gólyatábor  
30. cs Gólyatábor - vezetőségi látogatás                                                                                                           Gólyatábor  
31. p 9.00 Nyitó értekezlet                                                                                                                             Gólyatábor  
2018. szeptember» október» november» december»
2019. január» február» március» április» május» június»
s
z
e
p
t
e
m
b
e
r
1. szo    
2. v kollégiumi beköltözés  
3. h 8.00 évnyitó majd 2 of. óra, 4. órától tanítás * 18.00 Kollégiumi évnyitó  * Munkaközösségi értekezletek, of-i is (a héten) 1.
4. k   2.
5. sze Őszi érettségi jelentkezés határideje 3.
6. cs 17.30 SZMK értekezlet * 12.D kirándul szept. 6-9. 4.
7. p Mindennapos testnevelés regisztráció kezdete *  Indítandó szakkörök leadása * Fakultációváltás határideje 5.
8. szo    
9. v    
10. h Szakkörök meghirdetése a diákoknak  * 16.00 Kezdő osztályok szülői * 17.00 Régi osztályok szülői 6.
11. k Új projekttémák meghirdetése 7.
12. sze OKTV jelentkezés 12 óráig 8.
13. cs Tanmenetek és osztályfőnöki tematikus tervek leadása a munkaközösség-vezetőknek (elektronikusan) 9.
14. p Mindennapos testnevelés regisztráció vége * 12.C kirándul szept. 14-17. 10.
15. szo    
16. v    
17. h 10.00 tanárjelöltek érkezése * Munkaközösségi éves tervek és tanmenetek leadása  11.
18. k   12.
19. sze OKTV ellenőrző listáinak kifüggesztése 13.
20. cs 12.A kirándul szept. 20-23., 12.B kirándul szept. 20-22 14.
21. p Szakköri jelentkezés határideje  15.
22. szo                                                                                                                
23. v                                                                                                                
24. h   16.
25. k OKTV jelentkezések hibajavítási határideje 17.
26. sze   18.
27. cs   19.
28. p Kezdő osztályok bizonyítvány kitöltési határidő * Irány az Apáczai! versenykiírás leadása * Nyugdíjas kirándulás 20.
29 szo    
30 v    
       
o
k
t
ó
b
e
r
1. h Szakkörök legkésőbbi indulása * 15.15 Kibővített iskolavezetési értekezlet * Projektmunka jelentkezési határidő 21.
2. k Munkaterhelés táblázat leadása 22.
3. sze   23.
4. cs Önértékelés elektronikus kérdőívezés indulása (igazgatói is) 24.
5. p Aradi vértanúk megemlékezés *  Gyakorlóiskolák konferenciája miatt rövidített órák nagyszünetekkel 25.
6. szo                                                                                                                                        Gyakorlóiskolák konferenciája   
7. v    
8. h   26.
9. k   27.
10. sze   28.
11. cs   29.
12. p Bolyai Csapatverseny (rövidített órák, nagyszünetekkel) * Centropa továbbképzés vacsora 30.
13. szo orsz. munkanap (okt. 22. helyett), nálunk tanítás nélk. munkanap 1/7: IDnap, gólyaavató * Centropa tk. TN
14. v Centropa továbbképzés  
15. h Nyílt napok bemutató órák tanári regisztrációjának határideje 31.
16. k   32.
17. sze   33.
18. cs 8.00 őszi angol érettségi 34.
19. p Okt. 23. megemlékezés (rendes tanítás, megemlékezés a rádión keresztül a 2.-3.-4. órákban) 35.
20. szo    
21. v    
22. h munkaszüneti nap (okt. 13 helyett)  
23. k Nemzeti Ünnep  
24. sze   36.
25. cs 8.00 őszi informatika érettségi 37.
26. p Megemlékezés az elhunyt apáczaisokról (óra nem marad el) 38.
27. szo Őszi szünet első nap  
28. v    
29. h    
30. k    
31 sze    
       
n
o
v
e
m
b
e
r
1. cs    
2. p ez a nap valójában nem szünet, nov. 10-én le kell dolgozni!  
3. szo    
4. v Őszi szünet utolsó nap  
5. h Történelem OKTV * 14.30/15.15 ? Egy osztályban tanító tanárok problémamegoldó értekezlete 1. 39.
6. k Földrajz OKTV 40.
7. sze Informatika II. OKTV 41.
8. cs Művészettörténet OKTV * emelt szintű szóbelik kezdete (nov. 8-12) 42.
9. p   43.
10. szo országos munkanap (nov. 2. helyett), nálunk tanítás nélküli munkanap, 2/7. tanítási szünet TN
11. v    
12. h Angol nyelv OKTV  *  Jelentkezés Nyílt Napokra honlapon nov.12-23.  *  Egy osztályban tanító tanárok értekezlete 2. 44.
13. k Matematika OKTV    45.
14. sze Magyar nyelv OKTV *  Irány az Apáczai! Verseny feladatsor, javítókulcs  és felügyeleti beosztás leadása (Bakos Gy.) 46.
15. cs Fizika OKTV *  Irány az Apáczai!/Élményórák jelentkezési határidő  47.
16. p   48.
17. szo Országos disputaverseny (Apáczai szervezésben)  
18. v Országos disputaverseny (Apáczai szervezésben)  
19. h Kémia OKTV  * szülői fogadóest 16.00-19.00 * érettségi tájékoztató (szülőknek) 18.00 49.
20. k Francia nyelv OKTV 50.
21. sze Informatika I. OKTV 51.
22. cs Biológia OKTV 52.
23. p   53.
24. szo Irány az Apáczai!  Verseny írásbeli - ebédszünet - Élményórák tantárgyi bemutató * Családi sportnap  
25. v    
26. h Felvételi tájékoztató (4 évf: 16.00, 6 évf: 17.30) * Német OKTV * Nyílt Napok 54.
27. k Olasz nyelv OKTV                                                                           Nyílt Napok 55.
28. sze  "2+1" írásbeli ?                                                                              Nyílt Napok 56.
29. cs                                                                                                       Nyílt Napok  57.
30. p Kijavított Irány az Apáczai! versenydolgozatok leadása 12 óráig 58.
       
d
e
c
e
m
b
e
r
1. szo országos munkanap (dec. 24. helyett), nálunk tanítás nélküli munkanap 3/7., tanítási szünet TN
2. v    
3. h Orosz OKTV * 15.15 plenáris nevelési értekezlet 59.
4. k Dráma OKTV 60.
5. sze Latin nyelv OKTV  61.
6. cs   62.
7. p Jelentkezési határidő központi felvételire  63.
8. szo    
9. v    
10. h Irány az Apáczai! szóbeli dec. 10-12. 64.
11. k   65.
12. sze   66.
13. cs 12.00 Irány az Apáczai! verseny eredményeinek leadása * du: versenyeredmények a honlapon 67.
14. p   68.
15. szo országos munkanap (dec. 31. helyett), nálunk tanítás nélküli  munkanap 4/7., tanítási szünet TN
16. v    
17. h 18.00 Karácsonyi Koncert  * osztálykarácsonyok (a hét folyamán szervezhető, mással ne ütközzön) 69.
18. k 19.00 Kollégiumi karácsony 70.
19. sze 15.00 Tanári karácsony 71.
20. cs tanítás nélküli munkanap 5/7., tanítási szünet TN
21. p tanítás nélküli munkanap 6/7., tanítási szünet TN
22. szo Téli szünet első napja  
23. v    
24. h ez a nap valójában nem szünet, dec. 1-jén le kell dolgozni!  
25. k    
26. sze    
27. cs    
28. p    
29. szo    
30. v    
31. h ez a nap valójában nem szünet, dec. 15-én le kell dolgozni!  
       
j
a
n
u
á
r
1. k    
2. sze Téli szünet utolsó napja  
3. cs   72.
4. p   73.
5. szo    
6. v    
7. h 15.15 Kibővített isk. vez. ért. (felvételi, tagozatok) * 17.00 Irány az Apáczai! verseny díjátadó (a tagozatos tanárokkal) 74.
8. k A mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV pályamunkák postára adási ideje   75.
9. sze Netfit mérés kezdete (jan. 9-től ápr. 26-ig) 76.
10. cs   77.
11. p   78.
12. szo    
13. v    
14. h 15.15 Kibővített isk. vez. ért. (munkaelosztás) * Szaktanári szöveges ért. megküldése az ofőknek és az igazgatóságnak 79.
15. k   80.
16. sze   81.
17. cs   82.
18. p   83.
19. szo 10.00 Központi felvételi vizsga  
20. v    
21. h Kémia OKTV II. ford.  84.
22. k Filozófia OKTV 85.
23. sze 15.00 Jegyzárás   *  Matematika OKTV II. ford. 86.
24. cs Első 4 óra után 12.00-14.45 (nem szöveges) osztályozó értekezletek (30-45') * 14.00 Pótló kp-i felvételi vizsga  87.
25. p 1. félév utolsó tanítási nap * 10.00 Kétszer javított felvételik leadása, értékelő lap ? 88.
26. szo Szalagavató  
27. v    
28. h 2. félév első tanítási nap  * 4 tanítási óra, 12.00-14.45 Szöveges osztályozó  értekezletek (60-75') 89.
29. k   90.
30. sze Értesítés a kp-i felvételi eredményéről, betekintés: 8-16 óra 91.
31. cs SZMK? 92.
         
f
e
b
r
u
á
r
1. p Félévi értesítő kiosztás határideje * Projekt beadási határidő 93.
2. szo    
3. v    
4. h 15.00 Vez.tanári ért. * 16.00 Tájékoztató fakt, érettségi (10. évf., szülőknek), 17.00 Szülői ért. * jelöltek érkezése (a héten) 94.
5. k   95.
6. sze   96.
7. cs Felvételiztető tanárok beosztásának leadása 97.
8. p   98.
9. szo    
10. v    
11. h 15.15 Félévi értékezlet (8.óra elmarad) * Biológia OKTV II. ford.  99.
12. k   100.
13. sze   101.
14. cs   102.
15. p Érettségi jelentkezés határideje  103.
16. szo    
17. v    
18. h Középiskolába történő jelentkezés határideje * 15.15 Tematikus értekezlet  (ped. program) * Projektek értékelése 104.
19. k 6 évf. szóbeli beosztás a honlapon 105.
20. sze   106.
21. cs 6 évfolyamos szóbeli febr. 21-27. 107.
22. p   108.
23. szo    
24. v    
25. h 4 évf. szóbeli beosztás a honlapon * Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja  109.
26. k   110.
27. sze   111.
28. cs   112.
 
m
á
r
c
i
u
s
1. p   113.
2. szo    
3. v    
4. h 4 évfolyamos szóbeli március 4-9. 114.
5. k Sítábor március 5-10. 115.
6. sze Apáczai nap (projektbemutatók, vendégelőadók) 116.
7. cs   117.
8. p   118.
9. szo    
10. v    
11. h 15.15. Kibővített iskolavezetői értekezlet * Ismerkedő délután hatodikosoknak (javasolt időpont) 119.
12. k   120.
13. sze   121.
14. cs Március 15. megemlékezés (2. órában, csengetés normál rend szerint)  122.
15. p Nemzeti Ünnep  
16. szo    
17. v    
18. h Ideiglenes felvételi eredmények 123.
19. k   124.
20. sze   125.
21. cs   126.
22. p   127.
23. szo    
24. v    
25. h Rövidített órák (nagyszünetekkel), 14.30 Nevelési értekezlet 128.
26. k   129.
27. sze   130.
28. cs   131.
29. p   132.
30. szo    
31. v    
         
á
p
r
i
l
i
s
1. h 16.00-19.00 Szülői fogadódélután 133.
2. k   134.
3. sze Jelentkezés határideje a tavaszi osztályozóvizsgára 135.
4. cs   136.
5. p   137.
6. szo Támogatói Bál, ELTE Gömbaula  
7. v    
8. h Tavaszi osztályozó vizsgák (ápr. 8-10.) 138.
9. k   139.
10. sze   140.
11. cs Apáczai hét 1. nap 141.
12. p Apáczai hét 2. nap 142.
13. szo    
14. v    
15. h Apáczai hét 3. nap 143.
16. k Apáczai hét 4. nap * Holokauszt áldozatainak emléknapja 144.
17. sze Apáczai hét 5. nap 145.
18. cs Tavaszi szünet első napja  
19. p    
20. szo    
21. v    
22. h    
23. k Tavaszi szünet utolsó napja *  Egyeztetett, végleges felvételi jegyzék  
24. sze   146.
25. cs   147.
26. p   148.
27. szo    
28. v    
29. h 15.15-16.00 tantestületi értekezlet: Apáczai emlékérem, érettségi tudnivalók, 16.00-tól fakultatív (nevelési program) 149.
30. k Jegyzárás 12. évf. * 15.00 Angol szintfelmérő, bejövő nulladik szülői értekezlet 16.30 kollégiumi tájékoztató 150.
       
m
á
j
u
s
1. sze Munka ünnepe  
2. cs 12. évf. utolsó tanítási nap 16.00 Osztályozó értekezlet (12. évf) 151.
3. p   152.
4. szo Ballagás 153.
5. v    
6. h magyar érettségi             7-11. évf. kirándul 154.
7. k matematika érettségi       7-11. évf. kirándul 155.
8. sze történelem érettségi   (tanítási szünet a ballagás szombatja helyett)  
9. cs angol érettségi * Tanítás nélküli munkanap 7/7.: pályaorientáció TN
10. p német érettségi * órarend szerinti tanítás 156
11. szo    
12. v    
13. h informatika érettségi (emelt) * latin érettségi 157.
14. k biológia, társadalomismeret érettségi 158.
15. sze   159.
16. cs informatika érettségi (közép), ének-zene, művészettörténet érettségi 160.
17. p kémia, földrajz érettségi 161.
18. szo    
19. v    
20. h fizika, vizuális kultúra érettségi 162.
21. k francia érettségi 163.
22. sze 8. évf angol nyelvi mérés 164.
23. cs mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi 165.
24. p olasz nyelv érettségi 166.
25. szo                                                                          
26. v    
27. h   167.
28. k   168.
29. sze 8. és 10. évf. kompetencia mérés  169.
30. cs   170.
31. p NETFIT eredmények feltöltési határideje * 16.00 Apáczais baráti összejövetel 171.
         
j
ú
n
i
u
s
1. szo    
2. v    
3. h   172.
4. k Nemzeti összetartozás napja * 15.00 Versenygyőztesek Gálája 173.
5. sze Emelt szóbeli vizsgák kezdete (június 5-13.) 174.
6. cs   175.
7. p   176.
8. szo    
9. v    
10. h Pünkösd hétfő  
11. k 15.00 Jegyzárás 177.
12. sze 1-3. óra, majd 11.00-14.30 osztályozó értekezletek * 15.00 ELTE pedagógusnapi ünnepség (Egyetem tér díszterem) 178.
13. cs 1-3. óra * Tantestületi/dolgozói kirándulás 1. nap 179.
14. p 1-3. óra * Tantestületi/dolgozói kirándulás 2. nap 180.
15. szo Tantestületi/dolgozói kirándulás 3. nap  
16. v Tantestületi/dolgozói kirándulás 4. nap  
17. h    
18. k Szóbeli érettségi 12. B és C  
19. sze Szóbeli érettségi 12. B és C  
20. cs Beiratkozás 8.00-12.00, Szóbeli érettségi 12. B és C  
21. p 10.00 Évzáró ünnepély  
22. szo    
23. v    
24. h Szóbeli érettségi 12. A és D  
25. k Szóbeli érettségi 12. A és D  
26. sze Szóbeli érettségi 12. A és D  
27. cs    
28. p 10.00 Évzáró értekezlet  
29. szo    
30. v